Mr. J.P.H. Donner legt functie van voorzitter Raad van Toezicht Protestantse Theologische Universiteit (PThU) neer

20 maart 2024

De voorzitter van de Raad van Toezicht van de PThU, mr. J.P.H. Donner, legt zijn functie per onmiddellijk neer en beëindigt daarmee zijn lidmaatschap van de Raad. 

Beeld: PThU/Wouter Muskee

"Bij alle uitdagingen waar de PThU in deze tijd mee wordt geconfronteerd, is het van wezenlijk belang dat de verhouding met zowel de Generale Synode als het Moderamen van de Protestantse Kerk in Nederland wordt verbeterd," aldus de heer Donner. "Dat is een eerste verantwoordelijkheid van de voorzitter van de Raad van Toezicht."

Hij heeft geconcludeerd dat hij gegeven de ontstane verhouding die verantwoordelijkheid thans het beste invult door terug te treden en de weg vrij te maken voor hetgeen te doen staat.

De Raad betreurt het vertrek van mr. Donner zeer maar is uitermate dankbaar dat zij de afgelopen jaren onder zijn deskundige en wijze leiding heeft mogen samenwerken. De vicevoorzitter van de Raad, mr. G.C. Endedijk, zal de functie van voorzitter waarnemen totdat in de opvolging is voorzien. Namens de Raad van Toezicht spreekt hij zijn grote dank en waardering uit voor de enorme inzet van mr. Donner voor de PThU in de afgelopen jaren, en het goede werk dat mede hierdoor gestalte heeft kunnen krijgen.