Berichtgeving rechtgezet: Hoe zit het nu echt?

1 maart 2024

De afgelopen periode is de PThU veel in het nieuws geweest. En niet altijd even positief. Dat vinden wij jammer omdat dat dat aandacht afleidt van al het moois dat binnen PThU en daarbuiten gebeurt. Natuurlijk gaan dingen niet altijd zoals je graag zou willen. Dat komt overal voor. Ook bij ons. Dat kan ook niet anders. Zeker niet bij veranderingsprocessen zoals die waar wij ons nu in bevinden.

Onjuistheden

Jammer dat negatieve berichtgeving vooral de boventoon voert. Zorgelijk wordt het wel als berichtgeving onjuist is. Daarom hieronder het een en ander toegelicht en rechtgezet.

  • De PThU heeft nu geen bacheloropleiding meer. De PThU verzorgt een track binnen de bacheloropleiding Theologie van de RUG. Vanuit die bachelor kunnen studenten drempelloos doorstromen naar de master van de PThU. PThU en RUG werven al jaren actief samen studenten voor deze bachelor. De instroom in deze opleiding groeit. 
  • De eerste lichting bachelorstudenten zou per 1 september 2024 in Utrecht in de nieuwe bacheloropleiding starten. Dit is feitelijk onjuist is. Juist is: de beoogde startdatum van de nieuwe brede bachelor was 1 september 2025. We hebben nooit over de start van de nieuwe bachelor per 1 september 2024 gesproken. Overigens starten de premaster en master wel per 1 september 2024 in Utrecht. 
  • Dit jaar was er geen instroom in de joint-bachelor theologie. Met het oog op de beëindiging van de opleiding hebben zowel VU- FRT als PThU vanaf februari 2023 bewust actief afgeraden om in te schrijven voor deze joint bachelor. De alternatieve bachelor-routes naar de predikantsopleiding, namelijk de bachelor TRS aan de VU en de bachelor Theologie aan de RUG met de bestaande en zeer goed functionerende PThU-track zijn daarentegen aangemoedigd. De instroom in deze laatste bachelor is juist toegenomen!
  • De PThU heeft de samenwerking met de VU beëindigd. Weliswaar hebben de besturen van PThU en VU-FRT gezamenlijk besloten dat de joint bachelor van de VU beëindigd moet worden, maar vervolgens is overeengekomen, mede op grond van een goed advies van enkele VU- en PThU-collega’s dat de samenwerking met VU-FRT op tal van andere terreinen juist kan worden geïntensiveerd.  
  • De PThU heeft haar pand in Groningen verkocht. Dit is feitelijk onjuist. Juist is: Dit pand wordt verkocht.
  • Is er sprake van een verloren studiejaar voor de PThU? 
    Het is jammer en teleurstellend dat de bachelor niet mag starten. Maar er is geen sprake van een verloren studiejaar, integendeel. Veel studenten die instromen in onze master hebben geen bacheloropleiding theologie gevolgd, maar volgden de premaster van de PThU. Dat is, kwantitatief gesproken, zelfs onze belangrijkste ‘aanvoerlijn’. We zijn erg blij met het nieuwe studiefonds van de PKN, waarop studenten die reeds een masteropleiding hebben gevolgd een beroep kunnen doen, opdat zij zonder financiële belemmering de predikantsopleiding kunnen volgen bij ons. Er is voorts geen reden om aan te nemen dat de instroom in de master kleiner wordt nu de bachelor geen groen licht heeft gekregen, gezien de groeiende instroom in de premaster. Met de nieuwe bacheloropleiding hoopte de PThU een nieuwe, aanvullende doelgroep aan te spreken: scholieren die theologie in de context van de ontwikkelingen in de samenleving interessant vinden, maar nog niet weten of ze predikant willen worden. Dit is een van de strategieën van de PThU en de PKN samen om groei in de instroom van de predikantsmaster te realiseren. 

Wij hopen hiermee enige nuance aan te brengen in wat er zoal gepubliceerd wordt. Wij gaan door met onze plannen om kerk, academie en samenleving te blijven inspireren en vernieuwen. 

Heb je vragen over bovenstaande? Neem vooral contact met ons op via communicatie@pthu.nl