PThU en RUG zetten samenwerking in bachelor Theologie in Groningen voort

28 februari 2024

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en Protestantste Theologische Universiteit (PThU) zetten hun samenwerking in de bachelor theologie in Groningen voort, ook na de verhuizing van de PThU naar Utrecht in 2024. Theologiestudenten die predikant willen worden, kunnen in Groningen de bachelor theologie volgen die RUG en PThU aanbieden. Deze bachelor theologie geeft studenten toegang tot de PThU-predikantsmaster in Utrecht. 

Bacheloropleiding Theologie

In de bachelorstudie Theologie aan de RUG onderzoeken studenten de oorsprong en ontwikkeling van het jodendom, het christendom en de islam. Studenten verwerven een breed begrip van religie in de bredere context van samenleving en cultuur, dat zich uitstrekt van Bijbel, Koran en geschiedenis, tot filosofie en psychologie. Binnen deze opleiding biedt de PThU een gespecialiseerd traject aan. 

Voorbereiding op de predikantsmaster van PThU

Omdat RUG een openbare universiteit is, leidt ze zelf geen predikanten op. Voor studenten die predikant willen worden binnen de Protestantse Kerk Nederland (PKN) en willen doorstromen in de predikantsmaster van de PThU, verzorgt de PThU een deel van het onderwijs in de bacheloropleiding aan de RUG. In dit traject wordt het christelijk geloof bestudeerd vanuit christelijke tradities, de relatie tussen God en de mensen en hoe dit doorwerkt in de kerk en de samenleving van vandaag en morgen. Met deze bachelor kunnen studenten naadloos instromen in de master Theologie van de PThU.

Groeiende belangstelling voor bacheloropleiding Theologie in Groningen

Door deze samenwerking van de RUG en de PThU in de bachelor kijk je zowel van buiten (‘zij’) als van binnen (‘ik/wij’) naar geloofstradities. Deze combinatie maakt de bacheloropleiding Theologie in Groningen uniek in Nederland. "Het feit dat de Joint Bachelor Theologie van de PThU en de Vrije Universiteit afloopt, in verband met onze verhuizing naar Utrecht, was voor ons als PThU aanleiding intensiever met de RUG te gaan samenwerken," licht Kees Boele toe, bestuursvoorzitter van de PThU. "Al jaren hebben wij een gezamenlijke wervingscampagne voor de bachelor theologie. Studenten die nu belangstelling hebben voor de bachelor verwijzen wij direct door naar de RUG.’"

Prof. Mladen Popović, decaan van de Faculteit Religie, Cultuur en Maatschappij van de RUG & dr. Kees Boele, bestuursvoorzitter PThU