In memoriam: Simon Ririhena (1949 - 2024)

5 april 2024

Dr. Simon Ririhena (geboren 1949 te Amboina, Molukken, overleden te Apeldoorn, 23 maart 2024) kwam als kind van een jaar oud met zijn ouders naar Nederland en bracht zijn eerste levensjaren door in kamp Vught. Vanwege ziekte van zijn ouders werd hij als zevenjarige toevertrouwd aan een Nederlands pleeggezin te Rotterdam. Als tiener kwam hij in een internaatsschool voor hbs. Dr. Ririhena stamde van vaderszijde uit een lange lijn van militairen en ook hijzelf was trots op de hoge positie die hij verwierf bij het Nederlandse Ministerie van Defensie en op zijn Koninklijke onderscheiding. 

Achtergrond

Dr. Ririhena heeft zich altijd ingezet om de Molukse identiteit te verduidelijken en tevens te beschermen: je moet je eigen achtergrond en geschiedenis goed kennen om jezelf niet kwijt te raken. Je achtergrond is als je moeder die altijd op je wacht, maar die je niet tegenhoudt om op onderzoek uit te gaan en verder te komen. Hij zag hoe de ingrijpende gebeurtenissen rond de treinkaping in 1977 een wissel trokken op de gehele Molukse gemeenschap. Schaamte en veelvuldige vlucht in drugsgebruik konden pas na dertig jaar door een nieuwe generatie achtergelaten worden. Simon verwelkomde die nieuwe generatie en gaf waar mogelijk steun aan de wens om vanuit de Molukse eigenheid bij te dragen aan de Nederlandse samenleving. Daarbij werd, door alle turbulenties heen, aan de Molukse kerken gevraagd om niet alleen geloofsmatig, maar ook psychologisch en sociologisch aan veel vragen tegemoet te komen. Dr. Ririhena studeerde zowel theologie als antropologie en werd predikant in bijzondere dienst van de Gereja Indjil Maluku, de Molukse Evangelische Kerk, waar hij een inspirator was voor vernieuwing.

Onderzoek

Als Associate Researcher aan de PThU, aangesloten bij het programma Moving Identities, voelde hij affiniteit met de Life Story Based Theology. In het intellectueel en invoelend delen van levensverhalen wordt theologie zichtbaar en kan theologie zich ontwikkelen. Hij bracht daarbij zijn eigen bewogen leven en bewegende theologie in. Hij werkte graag mee aan colleges missiologie in de predikantsmaster. De spiritualiteit en assertiviteit van de Molukse studentengroepen in zijn gevolg maakten veel los bij de PThU-studenten. Hij bracht de pijn van vier eeuwen gekoloniseerd denken van Molukse mensen naar voren. Hij streed voor dekolonisatie en concentratie op Christus, in wie God een verbond met alle mensen sluit. Hij pleitte voor een Molukse theologie, waarin respect voor de voorouders en trouw aan het pela-schap, het verbond tussen dorpen, een plaats hadden. Dat uitte zich ook in zijn proefschrift over Christus, de Pela par excellence: de Christologie van de Pela als hart van de Molukse theologie in Nederland, waarop hij in 2014 aan de VU promoveerde.

Werk

Vanaf 1990 was hij een stuwende kracht achter het Moluks Theologisch Beraad, dat middels publicaties en conferenties een internationale dimensie kreeg. In deze omgeving schreef hij onder andere over de Piring Natzar, de aloude symbolische offerschaal, die in Molukse families vaak een ereplaats heeft. In 2011 werd hij rector van het Moluks Theologisch Seminarie te Houten. Aan de VU en in de Foundation Academy Amsterdam werkte hij samen met dr. Samuel Lee. In Apeldoorn nam hij het voortouw voor het Institute for Intercontextual Theology dat in de Theologische Universiteit Apeldoorn cursussen verzorgt voor (aankomende) voorgangers.  In al deze initiatieven toonde hij zijn visie en grote betrokkenheid op academisch én vormend onderwijs voor voorgangers en leidinggevenden in de internationale kerken.

Gedenken

Wij leven mee met zijn vrouw Adry en zijn zoon Rémy-John en zijn gezin. Wij gedenken Simon Ririhena als hoopvol en gedreven mens en theoloog. Zijn nagedachtenis zij tot zegen.

Prof. dr. Mechteld Jansen