Gewoon een catechismus

15 mei 2019

Theo Pleizier, docent praktische theologie aan de PThU, plubliceerde samen met Dolf te Velde van de TU Kampen eten Arnold Huijgen van de TU Apeldoorn een nieuwe catechismus.

Hoe vertel je als christen in deze tijd wat je gelooft? Hoe beantwoord je vragen van anderen over jouw geloof? De Gewone Catechismus bevat 100 vragen en antwoorden over het christelijk geloof. Geschreven voor christenen van nu in taal van nu.

Dr. Theo Pleizier, docent aan de PThU, werkte mee aan dit boek. Hij vertelt: 'Arnold, Dolf en ik waren alledrie gemeentepredikant. We ontdekten dat de Heidelbergse Catechismus eigenlijk niet meer voldeed aan het doel waarvoor het boek werd gebruikt. Was deze catechismus ooit bestemd als leerboek, in onze ervaring werd het vooral als geloofsbelijdenis gebruikt. Zeker ook tijdens de catecheseles. Daar vormden de vragen en antwoorden niet het begin van de les, maar juist de afsluiting.'

Theologie doorakkeren

"Toch waren we op zoek naar een boek dat christenen van nu kon helpen om te verwoorden wat ze geloven. In 2013 zijn we daarom aan dit project begonnen. We hebben de hele christelijke theologie doorgeakkerd om te komen tot deze verzameling vragen en antwoorden. Het was echt handwerk. 

Een catechismus staat best haaks op de huidige manier van leven en leren. Je legt dingen vast in een model en dat zijn mensen niet meer zo gewend. Maar we hopen dat deze 100 vragen en antwoorden mensen op ideeën zullen brengen om zelf hun geloof te verwoorden en zullen stimuleren om verder na te denken."


Naar aanleiding van:

Arnold Huijgen, Theo Pleizier en Dolf te Velde: Gewone catechismus, Christelijk geloof in 100 vragen en antwoorden. KoKBoekencentrum, Utrecht 2019

Wil je meer weten over de Gewone catechismus?

 Op 6 juni 2019 is er een mini symposium over het gebruik van de Gewone catechismus. Er zal onder meer worden stilgestaan bij de vraag: Hoe kan de Gewone Catechismus helpen bij geloofsoverdracht? Meer informatie over dit symposium.

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.