PThU benoemt twee nieuwe hoogleraren

25 april 2019

Prof.dr. Theo Boer is benoemd tot hoogleraar Ethiek van de gezondheidszorg en dr. Thijs Tromp tot bijzonder hoogleraar Diaconaat.

De Protestantse Theologische Universiteit (PThU) maakt verheugd bekend dat zij twee nieuwe hoogleraren heeft benoemd. Het gaat om dr. Thijs Tromp (1970) die bijzonder hoogleraar Diaconaat wordt vanwege Stichting Rotterdam en om prof.dr. Theo Boer (1960) die een persoonlijke leerstoel Ethiek van de gezondheidszorg gaat bekleden. De PThU is ervan overtuigd dat zij in beide personen een krachtig boegbeeld heeft gevonden om actuele vragen op de agenda te zetten.

Over Theo Boer

Theo Boer heeft wereldwijd bekendheid verworven vanwege zijn expertise op het terrein van theologisch-ethische vragen op het terrein van de gezondheidsethiek, zowel academisch als in het publieke maatschappelijke debat. In de media is hij een veel geziene gast en sinds 2018 is hij lid van de Gezondheidsraad. Met de vestiging van de leerstoel Ethiek van de Gezondheidszorg wil de PThU het profiel van de Groningse opleiding tot geestelijk verzorger in zorginstellingen versterken. Daarnaast zal dr. Boer zich in de komende jaren gaan inzetten op het project Moral Compass dat tot doel heeft om het gesprek tussen de levensbeschouwingen over de basis van de moraal bij ingewikkelde ethische kwesties te voeren.  
Theo Boer is al verbonden aan de PThU als universitair docent Ethiek. De benoeming op deze persoonlijke leerstoel gaat in per 1 september 2019. 

Over Thijs Tromp

Thijs Tromp wil in de komende vijf jaar onderzoeken welke rol het diaconaat kan vervullen om sociale uitsluiting terug te dringen en inclusie in kerk, zorg en samenleving te bevorderen. ‘Sociale uitsluiting is een belangrijke bedreiging voor het gevoel van waardigheid bij kwetsbare mensen in de samenleving. Niet mee kunnen doen zet ‘van betekenis zijn’ onder druk.’ Tromp kiest het diaconaat, zoals dat binnen de kerken plaatsvindt, als vertrekpunt van zijn onderzoek. Van daaruit zoekt hij nadrukkelijk samenwerking met partners in zorg en welzijn en andere maatschappelijke organisaties. Daarbij zal hij ook aan studenten nieuwe wegen in het diaconaat kunnen wijzen. Tromp is daarmee de opvolger van dr. Herman Noordegraaf, die de leerstoel namens de Stichting Rotterdam tot 2018 bekleedde. De benoeming gaat in per 1 september. Tromp blijft naast deze aanstelling ook directeur van Reliëf, christelijke vereniging van zorgaanbieders. Het moderamen van generale synode van de Protestantse Kerk Nederland heeft ingestemd met de benoeming.

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.