Bijbelblog
God, de boer, en Zijn grond
Marjo C.A. Korpel
In Jesaja 5 klinkt een liefdeslied op een wijngaard. God is de wijngaardenier, de grondbewerker, de boer van Kanaän....
Lees verder

Het Bijbelblog wil een breed publiek bekendmaken met de nieuwste ontwikkelingen in bijbelonderzoek. We focussen op de grote lijnen, maar willen recht doen aan de feiten. De ingenomen standpunten zijn die van de auteur, niet per se die van de PThU.

Joden als duivelskinderen?
Lieve Teugels
Jarenlang zijn nieuwtestamentische teksten over Joden op een letterlijke manier geïnterpreteerd. Het gaat...
Lees verder

Over de PThU

Wij zijn de PThU. De Protestantse Theologische Universiteit. Verbonden met de Protestantse Kerk in Nederland onderzoeken wij de bijdrage van Schrift, christelijke tradities en geloofspraktijken aan het vinden van zin, gerechtigheid en heil. Vanuit deze bezieling leiden wij mensen op tot theoloog in de rol van gemeentepredikant, geestelijk verzorger, academisch onderzoeker of theologisch ondernemer. Mensen die net als wij zowel diep geworteld als breed georiënteerd zijn, scherp van geest en rijk aan spiritualiteit. Mensen die anderen kunnen helpen met levensvragen als: wie ben ik, waar kom ik vandaan en hoe leid ik een goed leven?

Lees verder