Scriptorium

De Bibliotheek ondersteunt per 1 januari 2018 de Scriptorium Werkplaats. De Scriptorium Werkplaats wordt georganiseerd en gecoördineerd door het Scriptorium Collectief (SC), dat valt onder auspiciën van de Onderzoeksgroep Sources van de PThU. Maandelijks vinden op de vestiging Amsterdam van de PThU Scriptorium-activiteiten plaats. Zie voor het maandelijkse SC-programma PThU Agenda & PThU Nieuws.

Onderzoekers van alle disciplines, studenten van de PThU en andere universiteiten en hogescholen, predikanten, geestelijken en belangstellenden, worden van harte uitgenodigd om “over de schouders mee te kijken” van kalligrafen, een sofer (joodse schrijver), perkament makers, ornamentisten, ikonografen, handboekbinders, en een steenhouwer (monumentale epigrafie), die in de Scriptorium Werkplaats aan het werk zijn. Er is ruimte om vragen te stellen en vooral om zelf aan de slag te gaan met letters van het Hebreeuwse, Griekse en Nederlandse alfabet, kalligrafisch schriftoefeningen (Sinaiticus majuskels, Askenasisch consonanten schrift Torahrol), op basis van kleine teksten uit de gewijde boeken.

Onderzoekers van de PThU en andere universiteiten leveren bijdragen aan de Scriptorium werkzaamheden rondom de opbouw en het (kalligrafisch) schrijven van religieuze boeken op basis van handgeschreven modellen, zoals dat in de oudheid gebeurde en nu weer opnieuw gebeurt in het Scriptorium.

Het Scriptorium Collectief is een onafhankelijk samenwerkingsverband van onderzoekers, kalligrafen en andere ambachtsmeesters en conservators van universiteitsbibliotheken en culturele instellingen o.a. de Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (Bijzondere Collecties), Universiteitsbibliotheek Universiteit Utrecht (Bijzondere Collecties), Het Joods Historisch Museum en Bibliotheek Ets Haim

Voor vragen of reacties neem contact op met Scriptorium programmamanager Prof.dr. K. Spronk.