Home/Onderzoek/Promoveren bij de PThU/Financiën

Financieren van je promotie

De kosten van een promotietraject bestaan uit inschrijvingskosten voor de (Initial) Graduate School en kosten voor ICT-faciliteiten. Deze kosten zijn € 750. Om deze kosten te betalen, zijn er een aantal mogelijkheden. De meeste (kandidaat-)promovendi betalen hun promotie zelf, al dan niet met behulp van een beurs of andere subsidie.

Als aio in dienst bij PThU

Een van de manieren om je promotietraject te bekostigen, is door als assistent in opleiding (aio) in dienst te treden bij PThU. Er is echter maar een beperkte hoeveelheid contractplaatsen voor aio’s beschikbaar. De concurrentie voor deze plaatsen is dus hoog. Zijn er vacatures voor aio’s beschikbaar, dan kun je dat zien op onze website onder Vacatures’.

Internationale (kandidaat-)promovendi

Om het internationale (kandidaat-)promovendi makkelijker te maken te promoveren bij PThU, is het mogelijk de promotie te doen via een zogenaamd ‘sandwich-model’. Hierbij doen zij twee of drie maanden fulltime onderzoek bij PThU Amsterdam of Groningen. Gedurende de rest van het jaar combineren zij werk en onderzoek in hun thuisland.

Er zijn diverse (inter)nationale beurzen en subsidies beschikbaar voor promovendi.

Meer weten over internationale mogelijkheden en beurzen?

Neem contact op met onze international officer.