Home/Over de PThU/Vacatures

Vacatures

PThU heeft momenteel drie vacatures: onderzoek-ondersteuner, medewerker personeelsbeheer, en (junior) projectmanager Moral Compass Project.

Onderzoek-ondersteuner (0,6 - 0,8 fte)

Locatie: Amsterdam

De PThU is per 1 februari 2019 op zoek naar een onderzoek-ondersteuner.

Als onderzoek-ondersteuner ondersteun je de Commissie Wetenschapsbeoefening (CWB) bij alle aspecten van onderzoeksprojecten, het aantrekken van externe financiering en het organiseren van de Graduate School. Ook bewaak je het voortgangsproces bij promotietrajecten en spreekt promovendi en promotores daarop aan. Verder ondersteun je de Commissie Wetenschapsbeoefening bij de ontwikkeling, uitvoering en opvolging van het onderzoeksbeleid. En je helpt aanvragen voor onderzoek voorbereiden, uitvoeren en indienen.

Taken

 • Voorlichting en begeleiding bij (inter)nationale onderzoeksaanvragen
 • Bewaking van het voortgangsproces bij promotietrajecten
 • Rapportage van de wetenschappelijke productie inclusief de kennisvalorisatie
 • Opbouwen en onderhouden van interne en externe contacten met stakeholders en mogelijke financiers
 • Organiseren en faciliteren van de Graduate School
 • Onderzoeksbeleid ontwikkelen, uitvoeren en opvolgen

Functievereisten

 • Wetenschappelijk werk- en denkniveau
 • Aantoonbare relevante kennis van en ervaring met wetenschappelijke onderzoekspraktijken, bij voorkeur in theologie/ religiewetenschap/ geesteswetenschap
 • Aantoonbare kennis van subsidieprogramma's en begeleidingsprogramma's naar subsidieaanvragen, rekening houdend met belangrijke deadlines voor aanvragen
 • Kennis van nationale en internationale agenda's op wetenschappelijk gebied: NWA, Europese subsidies
 • Kennis van wetgeving op datamanagement, privacybescherming, wetenschappelijke integriteit
 • Uitstekende beheersing van Nederlandse en Engelse taal
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling
 • Representativiteit naar stakeholders, overheden, kerkelijke en zakelijke bestuurders

Wat biedt de PThU?

Wij bieden een tijdelijk contract voor de duur van 1 jaar. Bij gebleken geschiktheid is er uitzicht op verlenging van 1 jaar en vervolgens op een vast dienstverband. Deze functie is ingedeeld als medewerker kennisvalorisatie in het Nederlandse Universitaire Functie Ordening systeem (salarisschaal 11 CAO Nederlandse Universiteiten, min. € 3.545,00  tot max. € 4.852,00 bruto per maand bij een volledige werktijd van 38 uur). Indiensttreding bij voorkeur per 1 februari 2019. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de prof. dr. Marcel Barnard, voorzitter van de Commissie Wetenschapsbeoefening , email: mbarnard@pthu.nl  

Sollicitatieprocedure

Sollicitaties kunnen, samen met het curriculum vitae, per e-mail worden gericht aan de ambtelijk secretaris van het College van Bestuur: drs. mr. D.J. de Boer, email djdeboer@pthu.nl.

 • Je kunt tot 3 januari 2019 reageren op deze vacature
 • De eerste gesprekken zijn gepland op 16 januari 2019
 • Een assessment kan deel uitmaken van de procedure
 • De PThU streeft uitdrukkelijk naar diversiteit in de samenstelling van het personeel

Onze arbeidsvoorwaarden zijn primair geregeld in de CAO Nederlandse Universiteiten www.vsnu.nl.  

Medewerker personeelsbeheer (0,6 fte)

Locatie: Amsterdam

De PThU is per 1 februari 2019 op zoek naar een medewerker Personeelsbeheer.

De medewerker personeelsbeheer is verantwoordelijk voor de totale salaris- en personeelsadministratie. Je verwerkt salarismutaties en controleert deze. Je stelt arbeidscontracten op, verwerkt alle daarbij horende wijzigingen en regelt de indiensttreding van nieuwe medewerkers. Daarnaast verzorg je de arbo- en verzuimadministratie, managementrapportages en informeer je medewerkers over arbeidsvoorwaarden en CAO. Ook administratieve taken zoals werving en selectie, functioneringsgesprekken, ontslagformaliteiten en beoordelingen behoren tot je werkzaamheden. Je ondersteunt de nieuwe HRM-adviseur: samen vormen jullie het HRM-team van de PThU.

Profiel

We zoeken een enthousiaste medewerker met een afgeronde opleiding Personeel en Arbeid op MBO+ niveau en PDL, eventueel aangevuld met functiegerichte trainingen. Daarnaast heb je kennis van  personeels- en salarisinformatiesystemen (bij voorkeur SAP), Word en Excel. Verder heb je kennis van de administratieve procedures en (geautomatiseerde) gegevensverwerking binnen een HRM-afdeling, de salarisadministratie, CAO uitvoeringsregeling (bij voorkeur VSNU) en van actuele sociale en arbeidswetgeving. Ervaring in een soortgelijke functie is noodzakelijk.  

Gevraagde competenties

 • Accuratesse
 • Zelfstandigheid
 • Klantgerichtheid
 • Plannen en organiseren
 • Communicatief vaardig

Wat heeft de PThU je te bieden?

De PThU biedt je in eerste instantie een jaarcontract aan. De intentie is om bij gebleken geschiktheid dit om te zetten in een contract voor onbepaalde tijd. De functie wordt afhankelijk van de ervaring ingeschaald in salarisschaal 7 van de VSNU: mininmaal € 2.204, maximaal € 2.975.

Naast  een reiskostenvergoeding krijg je een 13e maand van 8,3% over het jaarsalaris. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan het keuzemodel arbeidsvoorwaarden, waaronder een fietsregeling en fiscale uitruil vallen.

Sollicitatieprocedure

Je kunt je sollicitatie richten tot mevrouw R. van Nie, bestuurssecretariaat: r.l.van.nie@pthu.nl. Informatie over de functie medewerker Personeelsbeheer kun je opvragen bij Pim Boven, e-mail: j.w.boven@pthu.nl. Telefoon: 020 - 598 46 94.

 • Je kunt tot 11 januari 2019 reageren op deze vacature
 • De sollicitatiegesprekken vinden plaats op woensdag 23 januari 2019. Een mogelijke tweede ronde vindt plaats op maandag 28 januari 2019
 • De PThU streeft uitdrukkelijk naar diversiteit in de samenstelling van het personeel

Onze arbeidsvoorwaarden zijn primair geregeld in de CAO Nederlandse Universiteiten www.vsnu.nl.

(Junior) Projectmanager Moral Compass Project (0,6 fte)

Locatie: Amsterdam

De PThU is per 1 april op zoek naar (Junior) Projectmanager Moral Compass Project

In augustus 2018 lanceerde de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) het ‘Moral Compass Project’. In dit project werken onderzoekers van de PThU samen rondom vragen als: is er zoiets als een hoogste norm waar ons bestaan aan moet voldoen? Wat heeft zo’n hoogste norm met God te maken? Kunnen we die hoogste norm kennen, of moeten we de standaard waaraan ons leven moet voldoen zelf bepalen? Is de norm voor goed en kwaad in elke tijd en cultuur weer anders? Een vermogensfonds heeft de PThU een omvangrijke subsidie toegekend om deze vragen te onderzoeken. Zie voor meer: https://www.pthu.nl/actueel/nieuws/!/747/moral-compass-project-van-start

Taken

Als projectmanager ondersteun je de projectleider bij alle voorkomende werkzaamheden binnen het project. Je houdt het overzicht over alle processen die binnen het project spelen en onderhoudt interne en externe contacten.

 • Conferenties voorbereiden en de daaruit voortkomende acties verwerken
 • Rol bij werving en selectie van nieuwe medewerkers; vervolgens vertrouwd maken van nieuwe collega’s met de werkomgeving
 • Voorbereiden, opstellen van de agenda en notuleren van vergaderingen
 • Toezien op het halen van deadlines binnen het project
 • Opzetten en bijhouden van de webpagina’s rond het project, contacten onderhouden met de afdeling Communicatie en actief zijn op sociale media
 • Voorbereiden en begeleiden/faciliteren van evenementen voor een academisch en een breed publiek, nationaal en internationaal
 • Verzamelen van managementinformatie, voorbereiden verslaglegging en samenwerking met de afdeling financiën
 • Praktische ondersteuning van het onderzoek en van de medewerkers binnen het project, in het bijzonder de projectleider
 • Redactiewerk bij de voorbereiding van publicaties
 • Aanspreekpunt voor medewerkers binnen het project en geïnteresseerden buiten het project

Profiel

Om deze functie goed te kunnen uitoefenen, beschik je over een aantoonbaar academisch werk- en denkniveau, bij voorkeur in de theologie, wijsbegeerte of geesteswetenschappen.  

Daarnaast beschik je over de volgende competenties:

 • Je werkt zorgvuldig, accuraat en met oog voor detail
 • Je beschikt over talent voor projectmanagement of een relevante opleiding op dat gebied
 • Je bent in staat zelfstandig te werken
 • Je bent in staat op academisch niveau te denken
 • Je kunt snel schakelen
 • Je bent in staat processen te monitoren en te ordenen en het overzicht daarover te behouden
 • Je kunt mensen meenemen in een proces en ze met elkaar verbinden
 • Je kunt prioriteiten stellen
 • Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke beheersing van de Engelse taal

Wat biedt de PThU?

De PThU biedt voor de functie van projectmanager een contract voor 6 jaar, de gehele looptijd van het project, met een proeftijd van twee maanden. De functie wordt afhankelijk van opleiding en ervaring ingeschaald in salarisschaal 8 (min. € 2.514,00 max. € 3.358,00) of 9 (min. € 2.763,00 max. € 3.796,00) van de VSNU. Naast  een reiskostenvergoeding krijgt u een 13e maand van 8,3 % over het jaarsalaris. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan het keuzemodel arbeidsvoorwaarden waaronder een fietsregeling en fiscale uitruil vallen.

Sollicitatieprocedure

Je kunt je sollicitatie met curriculum vitae per mail sturen aan mevrouw R. van Nie, bestuurssecretariaat, e-mail: r.l.van.nie@pthu.nl. Informatie over de functie van projectmanager kun je opvragen bij de heer prof. dr. P.M. Wisse, e-mail: maarten.wisse@pthu.nl; telefoon: 088 - 3371739.

 •  Je kunt tot 18 januari 2019 reageren op deze vacature
 • De sollicitatiegesprekken worden gevoerd op donderdag 31 januari 2019. Eventuele tweede gesprekken vinden plaats op maandag 4 februari 2019
 • De PThU streeft uitdrukkelijk naar diversiteit in de samenstelling van het personeel

Onze arbeidsvoorwaarden zijn primair geregeld in de CAO Nederlandse Universiteiten www.vsnu.nl.