Home/Onderwijs/Studeren in het buitenland/Blogs studiereizen/Verblijf aan het Fuller Theological Seminary.rtd

Verblijf aan het Fuller Theological Seminary 

Nederland is deel van een grote wereld waarin mensen en netwerken steeds meer met elkaar verbonden zijn. Aangezien je op universiteiten zoekt naar algemeen gedeelde kennis en wetenschappers hun bevindingen met elkaar willen delen, lijkt het niet vergezocht te stellen dat een universiteit van nature internationaal is. Dat geldt ook voor de kerk.

Over grenzen heen

Christenen zijn immers deel van een familie die over grenzen van taal, identiteit en cultuur heen reikt. De identiteit van de gelovige wordt maar deels gevormd door zijn paspoort, maar bovenal door zijn verbondenheid met de Heer van de kerk (hoewel, de aanwezigheid van de Stars and Stripes in veel Amerikaanse kerken te denken geeft). Meer dan ooit zien we het belang van de internationale context ook terug aan de PThU.

Internationale contect

Niet alleen biedt de PThU een Engelstalige master aan en onderhouden wetenschappers contact met collega’s over heel de wereld. Ook proberen we in ons Nederlandstalige onderwijs en onze academische cultuur plaatsen van ontmoeting tussen mensen van verschillende talen, culturen en achtergronden te creëren. Zo hopen we onze eigen studenten uit te dagen hun visie op kerk, wereld en maatschappij te verbreden.

Dat geldt zeker ook voor promovendi of AIO’s. Wie als promovendus een carrière in de wetenschap ambieert (of tenminste open wil houden) zal in de huidige context niet alleen in het Nederlands, maar ook in het Engels willen publiceren en een internationaal netwerk moeten opbouwen. Zelf heb ik voor mijn eigen onderzoek over Dood en Onsterfelijkheid in de Tuin van Eden contact gezocht met dr. Christopher B. Hays, professor aan het Fuller Theological Seminary.

Niet alleen publiceerde Hays belangrijk werk over de leven na de dood in het oude Nabije Oosten, ook reflecteerde hij uitvoerig op de methode waarmee bijbelwetenschappers bijbelteksten in hun oud Oosterse context kunnen lezen. Zowel zijn werk als zijn persoonlijkheid spraken mij daarbij aan. Aangezien een verblijf in een andere context voor iedere promovendus een belangrijke bijdrage levert aan zijn of haar vorming, en ik een volledig Engelstalige omgeving goed achtte voor mijn eigen ontwikkeling, besloot ik een periode in de VS door te brengen.

Fuller Theological Seminary

Zo kwam het dat ik mijn vrouw en dochter, familie en vrienden en het winterse Nederland achterliet en mijzelf naar zonnig Californië begaf om van januari tot maart 2018 als PhD-student aan het Fuller Theological Seminary in Pasadena te verblijven. De keuze voor Fuller werd niet alleen bepaald door de aanwezigheid van dr. Hays, maar ook door de ambiance van het seminarie. Fuller heeft een uitstekende internationale academische reputatie en wordt tevens gekenmerkt door haar betrokkenheid op de kerk, haar evangelisch georiënteerde klimaat en de ontmoeting tussen culturen: veel studenten zijn van Aziatische of Latijns-Amerikaanse achtergrond. Het fysieke klimaat aan de westkust van de VS speelde natuurlijk ook een rol in mijn keuze.

Een ruime twee maanden verbleef ik alleen in het Guest House van het seminarie, vlakbij de campus. Door de hele dag in het Engels te denken en spreken merkte ik dat mijn schrijftempo ook snel verbeterde. Dat alleen was al voldoende geweest om tevreden terug te kijken op mijn verblijf. Er werden echter nog meer resultaten geboekt.

Hoogste niveau onderwijs

Mijn grootste tijdsbesteding was het contact met dr. Hays en het volgen van twee van zijn vakken op PhD-niveau: Ugaritische taal en religie en Religie van het oude Israël in de context van Oude Nabije Oosten. De cursussen boden een mooie kans om op het hoogste niveau onderwijs te volgen (in de VS is er PhD onderwijs), zelf met oude teksten aan de slag te zijn en regelmatig in het Engels te moeten presenteren. Ook gaf ik een presentatie (paper) voor de collega’s en mede PhD-studenten van het departement. In dat paper reflecteerde ik, in het bijzijn van enkele oudgedienden in de Oudtestamentische wetenschap, op een goede methode voor het vergelijken van het verhaal van Adam en Eva met andere teksten uit het Oude Nabije Oosten. Daarnaast besteedde ik tijd aan het methodedeel van mijn dissertatie en rondde ik twee artikelen af: een Nederlandstalig artikel over Elisa en de berinnen in 2 Kon 2:23-25 en een Engelstalig artikel over Henoch.

Op verzoek van de PThU ging ik daarnaast in gesprek met de decaan om een verdere samenwerking tussen de PThU en Fuller te verkennen. We bespraken de mogelijkheden voor samenwerking tussen onderzoekers en de uitwisseling van studenten. Ook ging ik vanuit de klankbordgroep spiritualiteit in gesprek met stafleden van Fuller en het nabijgelegen Biola University om te reflecteren op de rol die spiritualiteit kan spelen in de vorming van academische predikanten. Niet alleen deed ik ideeën op over hoe we dit op de PThU nog beter kunnen vormgeven, ook kon ik hen helpen de Nederlandse context beter te duiden.

Samenwerking

Uit de gesprekken bleek dat de veranderende cultuur van kerk en maatschappij meer dan ooit lijkt te vragen om studenten die spiritueel goed geworteld zijn. Wat mij betreft ligt er hier een taak voor kerk en academie. Studenten dienen meer dan vroeger geholpen te worden hun academische kennis, biografie, geloofsovertuigingen en geloofservaringen te integreren.

Tot slot was er natuurlijk de ervaring van het leven in een andere cultuur. Ik ontdekte nieuwe verkeersregels, leerde anders naar koffie drinken kijken en leerde denken in andere meetkundige systemen. Tevens maakte ik naast de Amerikaanse keuken kennis met diverse Aziatische en Latijns-Amerikaanse gerechten. Verder bezocht ik een warme Episcopale kerk waar thema’s als racisme en gendergelijkheid nadrukkelijk op de agenda stonden, maar ook wekelijks de eucharistie werd gevierd in een traditionele liturgie met een fantastisch koor. Tot slot waren er de kapelvieringen met een band die Koreeans en Spaans zong, de hike met mijn begeleider in de bergen nabij Pasadena en de avonden van studie en samenzijn met medestudenten.

Belangrijkste lessen

Kortom, een tijd die mij persoonlijk, academisch en spiritueel gevormd heeft. De belangrijkste lessen die ik meeneem:

  1. Amerikanen (althans in iedere geval diegene die ik heb ontmoet) menen het vaker wel dan niet wanneer ze vragen ‘how are you?’
  2. Europese koffie is beter dan Amerikaanse.
  3. Dé Amerikaanse keuken bestaat niet, maar als zij wel bestond was zij veel meer dan burgers en milkshakes.
  4. Het Amerikaanse PhD-systeem heeft als voordeel dat er veel meer onderwijs en begeleiding is, maar als nadeel dat je student bent, moet betalen en geen tot weinig faciliteiten hebt.
  5.  Als theoloog en gelovige werken in de academie is net zo goed een roeping en deel van Gods Koninkrijk als lokaal predikantschap.

In de laatste weken mocht mijn familie ontvangen en vierden we samen vakantie. Voor het zover was mocht ik collega’s Benno van den Toren, Klaas Bom en Martine Oldhoff in het gasthuis begroeten. Benno, Klaas en ik brachten onze vrije dag door op de pier van Santa Monica en in het Getty Center. Tot slot enkele plaatjes om het geheel wat te illustreren.

Robin ten Hoopen, is promovendus binnen de sectie Sources, Oude Testament.