Home/actueel/PThU nieuws/Prof. dr. Johan Cilliers in Amsterdam, als Research Fellow Practices van 1 - 15 oktober
1 oktober 2018

Prof. dr. Johan Cilliers in Amsterdam, als Research Fellow Practices van 1 - 15 oktober

Van 1 - 15 oktober is prof. dr. Johan Cilliers aanwezig als Research Fellow Practices, in Amsterdam. Prof. Cilliers is aan de Theologische |Faculteit van Stellenbosch Zuid-Afrika verantwoordelijk voor het onderwijs in de liturgiek en homiletiek. Zijn innovatieve en creatieve methode van praktische theologie is terug te vinden in publicaties als ‘A Space for Grace’, Towards an Aesthetic of Preaching (Stellenbiosch, Lux et Verbi 2015). Samen met prof. Dr. Marcel Barnard en anderen schreef hij het toonaangevende boek ‘Worship in the Network Culture (Leiden, Peeters, 2014).

Zijn huidige onderzoek richt zich op de betekenis van de concepten tijd en plaats in liturgie en prediking. Studenten in uitwisselingsprogramma’s met Stellenbosch kennen zijn inspirerende colleges. Ook aan de PThU zal hij bij enkele ontmoetingen met studenten en collega’s aanwezig zijn.