Home/actueel/PThU nieuws/Aanstaande eredoctor prof. dr. Beatrice de Graaf plaatst angst en veiligheid in theologisch perspectief
13 november 2017

Aanstaande eredoctor prof. dr. Beatrice de Graaf plaatst angst en veiligheid in theologisch perspectief

Vanwege het recent verschijnen van haar boek Heilige strijd, gaat Beatrice de Graaf op vrijdagmiddag 17 november in gesprek met de RUG tijdens het najaarscolloquium ‘Als de verschrikking toeslaat: Angst en veiligheid in theologisch perspectief’. Ook een drietal PThU-ers levert een bijdrage aan deze discussiebijeenkomst.

Terroristische aanslagen komen steeds vaker voor en maken ons kwetsbaar. De Graaf, bij een breed publiek bekend als deskundige op het gebied van het terrorisme, wordt regelmatig gevraagd om haar mening te geven over de achtergronden van recente aanslagen. Haar affiniteit met geloof en kerk weet zij altijd in het debat te verweven, zonder dat dit ten koste gaat van haar geloofwaardigheid als wetenschapper.

Tijdens het najaarscolloquium gaat De Graaf onder andere in op de vraag hoe de gespannen discussie over veiligheid in Nederland theologisch te duiden valt. Na deze hoofdlezing houdt PThU-docent dr. Petruschka Schaafsma een coreferaat. Daarnaast reageren leden van het Groningse College van Bijzonder Hoogleraren, waaronder PThU-ers dr. Edward van ‘t Slot en prof.dr. Rick Benjamins op Heilige strijd.

Tijdens de viering van het tienjarig bestaan van de PThU, op 9 januari 2018 in Groningen, krijgt De Graaf samen met de Zuid-Afrikaanse theoloog prof.dr. Dirkie Smit een eredoctoraat. Uiteraard besteden we tijdens deze plechtigheid ook aandacht aan Heilige strijd.

Klik hier voor meer info over het najaarscolloquium ‘Als de verschrikking toeslaat’.