Home/actueel/PThU nieuws/Bridging Gaps 2018 van start
19 september 2018

Bridging Gaps 2018 van start

Vijftien studenten uit tien landen zijn begonnen in het Bridging Gaps programma. Ze komen uit een veeltal van tradities, van oosters orthodox tot evangelisch, van rooms-katholiek tot gereformeerd. Het programma gaat uit van het Centrum voor Contextuele Bijbelinterpretatie (VU/PThU).

In ‘Bridging Gaps’ gaat het om drie bruggen:

  • Een brug tussen de culturen van de studenten en Nederlandse cultuur
  • Een brug tussen de academische wereld van de studenten en die aan de PThU en VU
  • Een brug tussen universiteit en maatschappij

Dit gebeurt doordat studenten samen en met Nederlandse studenten college volgen. Dit leidt tot intensieve uitwisseling en een verdieping van het college aanbod. Studenten worden daarnaast in een persoonlijk traject begeleid door tutoren van de PThU en VU, zodat ze een slag maken in hun eigen theologische ontwikkeling. Tenslotte maken ze ook kennis met de Nederlandse maatschappij, ze bezoeken bijvoorbeeld kerkelijke gemeentes en presenteren daar zichzelf, hun theologie en cultuur.

Het programma richt zich op theologie die van meerwaarde is voor maatschappij en kerk. Theologie die bijdraagt aan een menswaardig leven voor iedereen. Op deze manier is het een doorvertaling van waar de Faculteit voor Religie en Theologie en de Protestantse Theologische Universiteit voor staan.

Alliantie van partners

Het programma wordt mogelijk gemaakt door een brede alliantie van maatschappelijke en academische partners: Kerk in Actie, het Van Coeverden Adrianifonds, de Gereformeerde Zendingsbond, het het Baptistisch Seminarie, het Sormanifonds, het Catharina Halkesfonds, het Luthers Genootschap voor In- en Uitwendige Zending, en het Erasmus uitwisselingsprogramma.