Home/actueel/PThU nieuws/In Memoriam: prof. dr. Robert Hensen
31 juli 2017

In Memoriam: prof. dr. Robert Hensen

door emeritus prof.dr. Luco van den Brom

Op 13 juli 2017 overleed drs. Robert Hensen, emeritus hoogleraar dogmatiek en symboliek, Bijbelse theologie en de Geschiedenis van de Nederlandse Hervormde Kerk. Geboren in Dordrecht op 4 december 1925, studeerde Hensen na W.O. II theologie in Leiden en Bazel van 1945 tot 1950 met godsdienstwijsbegeerte als doctoraal specialisatie. Na predikant in verschillende gemeenten te zijn geweest (Grootebroek, Baarn-NPB, Groningen-Vrijz.Herv. en later studentenpredikant aldaar) werd hij kerkelijk hoogleraar vanwege de NHK bij de Rijksuniversiteit Groningen in mei 1984 tot eind december 1990. Zijn gedachtegangen bewegen zich op grensgebieden: van theologie en de geschiedenis van de filosofie, van culturele presentie en existentialisme, van mystieke bevinding en moderne wetenschap, van aan de Bijbel georiënteerde theologie en contemporaine geschiedenisvragen, van gedenken en postmodernisme. Door zijn brede belezenheid klonken voor hem bij elk onderwerp dat hij aanpakte, tegelijkertijd een veelheid aan intellectuele gesprekken mee, waardoor mogelijke inzichten gerelativeerd werden. Intrigerend betoogt hij als liberaal theoloog het verzet tegen een totaal systeemdenken in zijn studie van de filosofische theologie van Paul Tillich ten overstaan van een Nederlandse context waarin de dialectische theologie van Karl Barth domineerde. Bijzonder is dat in diezelfde context Hensen het werk van de mystica Simone Weil presenteerde dat intussen weer theologisch en godsdienstfilosofisch relevant blijkt te zijn. In diverse kleine artikelen illustreert hij het hermeneutische belang van inzicht in en kennis van de eigentijdse literatuur om de relevantie van het Godsgeloof te begrijpen. Zijn godsdienstfilosofische ideeën bewegen zich meer in de hermeneutische en fenomenologische traditie dan in de analytische denkwereld, al was hij met deze traditie wel genoegzaam bekend via zijn Groninger collega Huib G. Hubbeling (1925-1986). Na zijn emeritaat woonde Robert Hensen langdurig in Frankrijk.