Home/PAO/Studiereizen/Onopgeefbaar verbonden? - Predikantenreis naar Israel en Palestina 2018

‘Onopgeefbaar verbonden…’ ?!


Reis van studie en reflectie naar Israël/Palestina

Centrum voor Israëlstudies i.s.m. PThU

Docenten: dr. Michael Mulder (CIS) en prof. dr. Dineke Houtman (PThU)

Tijdens deze reis is een blog bijgehouden, deze is te vinden op de site Waarbenjijnu.

Beschrijving

12-daagse studiereis naar Israël van 22 januari tot 2 februari 2018, met twee studiedagen ter voorbereiding op 13 november 2017 en 8 januari 2018, en een evaluatieve terugkomdag op 26 maart 2018.

 Door studie, reflectie, en ontmoeting, bezinnen de deelnemers zich op de relatie Kerk en Israël zoals beleden in de Protestantse kerkorde. De term “onopgeefbaar verbonden”, die in dat verband gebezigd wordt, is niet onomstreden, onder andere omdat die verbondenheid soms op gespannen voet lijkt te staan met de oecumenische verbondenheid met de Palestijnse christenen. Het programma is daarom zo ingericht dat ook de oecumenische verbondenheid met Palestijnse christenen ruime aandacht krijgt.

Meer informatie over de reis, de opzet en de kosten vindt u hier.

Doelstelling

Aan het eind van deze cursus hebben de deelnemers

  • Kennisgenomen van de verschillende standpunten binnen de PKN over de onopgeefbare verbondenheid met Israël en zich daar een mening over gevormd
  • Kennis gemaakt met aspecten van deze verbondenheid in de Nederlandse situatie
  • Kennis gemaakt met de politieke en maatschappelijke realiteit in Israël en de Palestijnse gebieden
  • Een stap gezet in de verdieping van hun visie op Israël en op de oecumenische verbondenheid met Palestijnse christenen.

Competenties

Hermeneutische, verbindende, en personale bekwaamheden.

Toetsing

Van elke deelnemer aan het programma wordt betrokkenheid en openheid verwacht ten aanzien van de vragen die aan de orde zijn. Het programma is zo ingericht dat de deelnemers niet passief kunnen blijven. In overleg zal literatuur worden aangereikt en advies voor persoonlijke studie worden gegeven. Van elk onderzoekprogramma wordt een inhoudelijk verslag verwacht. Daarnaast is een persoonlijk reflectieverslag op het leerproces vereist.

Doelgroep

Predikanten uit de breedte van de PKN die zich willen bezinnen op de theologische en praktische aspecten van de beleden onopgeefbare verbondenheid met het Joodse volk.

Aantal studiepunten (ECTS)

6 ECTS in het aangestuurde deel van de PE (geïntegreerd Sources, Beliefs en Practices).  Daarnaast is er facultatief de mogelijkheid om 2 EC in te vullen in het vrije deel door extra opdrachten.

Literatuur

Kessler, Edward. An Introduction to Jewish-Christian Relations. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.

Artikelen op blackboard en een reader over de onderwerpen die bij de studiedagen en tijdens de reis aan de orde komen.

Voor het groepswerk worden leeslijsten samengesteld in samenspraak tussen docenten en deelnemers.

Wie een indruk wil krijgen vindt hier een artikel uit Kerkinformatie van oktober 2014 over de studiereis die in 2014 gehouden is.

Aanmelden

Aanmelding zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval voor 1 september bij mw. Annemieke de Bruin-Steitner van het CIS: cis@che.nl.