Home/Postacademisch onderwijs/Studiereizen/Blogs studiereizen

Blog predikantenreis naar India

22 predikanten en kerkelijk werkers stappen 14 oktober in het vliegtuig voor een studiereis naar het Henry Martyn Institute te Hyderabad in India.Tijdens deze studiereis houden zij een blog bij, waarmee thuisblijvers en geïnteresseerden op de hoogte blijven van hun bevindingen tijdens de reis. De studiereis maakt deel uit van het cursusaanbod permanente educatie aan de PThU, in samenwerking met Kerk in Actie.

Tijdens de reis onderzoeken de cursisten hoe predikanten en andere religieuze leiders hun gevoel van verantwoordelijkheid voor de maatschappij gestalte kunnen geven. Onder andere via de weg van contextueel (of intercultureel) bijbellezen en het zelf ervaren van het interreligieuze gesprek, dat in een andere dan de Westerse samenleving plaatsvindt.