Home/Over de PThU/Bibliotheek/Zoeken/Archieven/Archief-PTHU-Kampen.rtd

Archief Theologische Universiteit Kampen

Inventaris van de archieven van de Theologische Universiteit te Kampen (1750) 1854-2006 (2011) / A.J.  Mensema. - Amsterdam : Protestantse Theologische Universiteit.- 3 dln (xlvi, 1038 p.). - ISBN 978-90-73954-87-8: 

Inhoudsopgave 
Inleiding
College van Curatoren
College van Hoogleraren
College van Docenten
Hogeschoolraad / Universiteitsraad
Bureau Hogeschool / Universiteit
Rectorium
Bibliotheek
Johannes Calvijn Stichting en Academie

Afbeelding 1. Simon van Velzen (1809-1896), docent kerkgeschiedenis, ethiek en preekkunde 1854-1891, tevens de eerste archivaris/bibliothecaris aan de Theologische School te Kampen [olieverfschilderij Henri J. de Cock 1884]
Afbeelding 2. Gebouw Oudestraat 6, Kampen.
Afbeelding 3.  Gebouw Koornmarkt 1, Kampen. 

-Gegevens betreffende de Theologische Universiteit Kampen 1854-1994 / bijeengebracht door J. van Gelderen en F. Rozemond. - Kampen : Kok, 1994. - 253 p. - ISBN 90-242-8485-6

-Geschiedenis van de Theologische Universiteit in Kampen 1854-2004 / Beatrice de Graaf en Gert van Klinken. - Kampen : Kok, cop. 2005. - 366 p. : ill. ; 29 cm. - Met lit.opg., reg. - ISBN 90-435-1145-5-De wereld in huis : buitenlandse theologiestudenten in Kampen 1970-2011 / Menno van Oel. – Kampen : Protestantse Theologische Universiteit, 2011. – 175 p. Met lit.opg., reg.. – Met overzichten van dissertaties en scripties. - ISBN 978-90-73954-85-4