Bijbelblog
Johannes 21 binnen het Johannes-evangelie: een vreemde eend in de bijt?
Timon van Dieren
Hoort Johannes 21 oorspronkelijk bij Johannes 1-20, of is het een latere toevoeging? Daarover bestaat een lange...
Lees verder

Het Bijbelblog wil een breed publiek bekendmaken met de nieuwste ontwikkelingen in bijbelonderzoek. We focussen op de grote lijnen, maar willen recht doen aan de feiten. De ingenomen standpunten zijn die van de auteur, niet per se die van de PThU.

“Een arbeider is zijn loon waardig”
Martijn Johannes Stoutjesdijk
Moeten er schadevergoedingen betaald worden aan (nazaten) van slaafgemaakten? Deze discussie speelt op rondom de...
Lees verder

Over de PThU

Wij zijn de PThU. De Protestantse Theologische Universiteit. Verbonden met de Protestantse Kerk in Nederland onderzoeken wij de bijdrage van Schrift, christelijke tradities en geloofspraktijken aan het vinden van zin, gerechtigheid en heil. Vanuit deze bezieling leiden wij mensen op tot theoloog in de rol van gemeentepredikant, geestelijk verzorger, academisch onderzoeker of theologisch ondernemer. Mensen die net als wij zowel diep geworteld als breed georiënteerd zijn, scherp van geest en rijk aan spiritualiteit. Mensen die anderen kunnen helpen met levensvragen als: wie ben ik, waar kom ik vandaan en hoe leid ik een goed leven?

Lees verder