Home/Nascholing/Clusters 2020-2021/I will sing with the Spirit
Cursuscode:
D2021
ECTS:
6
Docenten:
Dr. Hanna Rijken, Prof. Klaas Spronk, Dr. Lieve Teugels, Prof. Maarten Wisse
Kosten:
€ 1800,-
Max aantal deelnemers:
20
Onderzoeksgroep:
Wanneer
12 & 13 april 2021, 19 & 20 april 2021, 10 & 11 mei 2021 (onder voorbehoud)
Deadline inschrijving:
22 feb 2021

Cluster: 'I will sing with the Spirit and with the understanding also’

Onder een cluster verstaan we drie thematisch verwante cursussen die zo gepland staan dat u vijf weken achter elkaar verlof op kunt nemen om deze te volgen. U kunt zo in één keer de 6 studiepunten van het aangestuurde deel van de PE verwerven. De cursussen binnen een cluster zijn ook los te volgen.

Beschrijving

Muziek is een essentieel onderdeel van het vieren van liturgie. In dit cluster staat kerkmuziek in al haar veelkleurigheid centraal. Er komen zowel praktische aspecten (welk materiaal is er en hoe is het te gebruiken) als inhoudelijke aspecten (Bijbelse theologie, liturgie, spiritualiteit en perspectieven die bepaalde vormen bieden, etc.) aan bod. Dit cluster biedt een unieke mogelijkheid om verdieping in de geschiedenis en context van liederen te combineren met een praktische verkenning van de mogelijkheden ervan in de huidige context. Het Liedboek – Zingen en bidden in huis en kerk (2013) bevat een grote schat aan kerkmuzikaal en liturgisch materiaal. Het is een mooie uitdaging voor predikanten en geestelijk verzorgers om die rijkdom te ontsluiten. Thematische rode draad door de cursussen heen, is Pinksteren.

De cursussen in dit cluster zijn geschikt voor wie al enige kennis van en ervaring met muziek en liturgie en het Liedboek heeft en verdieping zoekt, maar ook voor wie er mee wil kennismaken. Een aantal experts zal aan de cursus meewerken. Zij zullen hoor- en werkcolleges geven en muzikaal-liturgische practica verzorgen. We bereiden zelf ook vieringen voor. Zo houden we studie, theorie, spiritualiteit en geloofservaring dichtbij elkaar.

Doelgroep

Predikanten, geestelijk verzorgers en kerkelijk werkers

Cluster

Het cluster ‘I will sing with the Spirit and with the understanding also’ bevat de volgende drie cursussen:

Data

12 & 13 april 2021, 19 & 20 april 2021, 10 & 11 mei 2021 (onder voorbehoud)