Home/Nascholing/Centrum voor Beroepsvorming en Spiritualiteit

Centrum voor Beroepsvorming en Spiritualiteit

Het Centrum voor Beroepsvorming en Spiritualiteit (CBS) is een universitair centrum voor onderwijs, onderzoek en valorisatie.  

  • Ben je student theologie, dan zul je bij het CBS bijeenkomsten bijwonen die in het teken staan van de professionele vorming van de predikant of theoloog. Je wordt er voorbereid om de wereld in te gaan met een koffer vol theologisch gereedschap.
  • Ben je predikant, dan kun je bij het CBS terecht voor (primaire) nascholing, cursussen, training en studiereizen. Het onderwijsaanbod van het centrum wisselt jaarlijks zodat het aansluit bij de wensen en behoeften van de predikant en de kerk.
  • Ben je theoloog of professional met belangstelling voor kerk en religie, ook dan kun je terecht bij het CBS. Jaarlijks organiseert het centrum lezingen, symposia en workshops over actuele onderwerpen rondom kerk, geloof en samenleving.

Het CBS doet ook onderzoek. Hiervoor werkt ze nauw samen met de onderzoeksgroepen Practices, Beliefs en Sources van de Protestantse Theologische universiteit in Amsterdam en Groningen.

Een eerste indruk

Bekijk deze korte video om een indruk te krijgen van het CBS.


Team

Het team van het Centrum voor Beroepsvorming en Spiritualiteit bestaat uit:

  • Dr. L.T. (Theo) Witkamp (hoofd)
  • Drs. G.F. (Trudy) Struijs
  • Dr. H.M. (Henk) van den Bosch
  • Dr. E.A. (Eward) Postma
  • Prof. dr. E. (Edward) van ’t Slot
  • B. (Nadine) van Hierden MA
  • Dr. J. (Jorien) Holsappel (PAO-coördinator)


Wil je contact opnemen, mail dan naar cbs@pthu.nl