Home/Nascholing

Postacademisch Onderwijs (PAO) voor predikanten


Postacademische opleidingen en trainingen
Cursusaanbod

Als afgestudeerd theoloog sta je midden in een continu veranderende samenleving. Dat vraagt om het aanscherpen, verbreden en verdiepen van kennis en vaardigheden. De postacademische opleidingen en trainingen van de PThU helpen je daarbij. Met gedegen en inspirerend onderwijs, aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en waardevolle ontmoetingen met andere professionals.


Aanmelding cursussen 2020-2021

U kunt zich nu aanmelden voor een aantal cursussen. Helaas is dit nog niet voor alle cursussen mogelijk, de planning is dit jaar i.v.m. de coronamaatregelen erg complex. Waar soms praktische details rond de cursussen nog ontbreken, worden die zo snel mogelijk aangevuld. Houd daarom onze website in de gaten!

Pre-inschrijving

Indien u vorig jaar voor een cursus stond ingeschreven en deze wordt in 2020-2021 opnieuw aangeboden, dan verzoeken wij u vriendelijk om u via Osiris Aanmelding aan te melden en níet via de e-mail.

Nog geen account?

U kunt, als u dat nog niet gedaan hebt, alvast uw Osiris account activeren. Lees hier wat u daarvoor moet doen.