Paul-Mattias studeerde in Oxford

Paul-Mattias Reitsma studeert Theologie aan de PThU/VU. Als onderdeel van zijn studie verbleef hij een jaar in Oxford, Engeland, waar hij zowel studeerde als stage liep bij een kerk. Hij schrijft over zijn lessen, ervaringen, en de verrijking van een andere context.

 • Blog 1: Geloof en wetenschap gaan hand in hand in Oxford

  Stad van Lewis en Tolkien 

  Waar staat de oudste universiteit in de Engelssprekende wereld? En waar dronken C.S. Lewis en J.R.R. Tolkien samen bier terwijl ze praatten over diepe geloofsvragen? Je raadt het misschien al; het is Oxford!

  Het is een levende stad vol eeuwenoude gebouwen waar een hoop internationale studenten zich bezighouden met de crème de la crème van de academische wereld. En ik heb het voorrecht om hier een poos te mogen studeren en me theologisch te verdiepen en verbreden. De PThU/VU bood mij de kans om een periode van mijn studie hier in Oxford te zijn, en op verschillende manieren te proeven hoe geloof en wetenschap in Oxford hand in hand gaan. 

  Lessen in Wycliffe Hall

  Ten eerste doe ik dat door een aantal lessen te volgen bij Wycliffe Hall, een theologisch college in het hartje van Oxford. Docenten als Allister McGrath weten op een hele boeiende manier actuele vragen te behandelen waarbij ze de nadruk leggen op de praktijk en het doel van theologie. Ik ben onder de indruk van het niveau van de lessen, de betrokkenheid van de studenten en de manier waarop complexe en diepe vragen op een informele wijze worden beantwoord. Ook het studeren in een bibliotheek waar je omringd bent door eeuwenoude gebouwen maakt het studeren toch extra speciaal. En er is altijd wel wat te beleven in Oxford. Zo mag ik morgen Ravi Zacharias ontmoeten die hier voor een paar dagen in Oxford is. Hij is een apologeet die op de meest vijandige plekken het evangelie op een liefdevolle manier probeert te verdedigen. Een mooie kans om wat vragen aan hem te stellen over zijn vakgebied. Kortom, Wycliffe Hall biedt de mogelijkheid om op een speciale manier en een speciale plek te groeien in christelijk leiderschap.

  Betrokkenheid bij St. Aldates-kerk

  Het is mijn verlangen om continu een brug te slaan tussen theologie en de praktijk, en mensen iets te laten proeven van de grootheid van God. Het tweede deel van mijn tijd hier vul ik in door betrokken te zijn bij de St. Aldates-kerk. St. Aldates is een evangelische kerk die in de anglicaanse traditie staat. En dat vind ik juist het bijzondere aan de kerk! Waar in Nederlanden sommige evangelische-kerken de traditie juist wat aan de kant schuiven, bouwt St. Aldates als evangelische kerk juist voort op de anglicaanse traditie. En zo proef ik hier een prachtige combinatie tussen een Bijbelvaste theologische boodschap en een verlangen om Gods geest te zien bewegen in de kerk en in Oxford. En St. Aldates bruist. Elke week zijn er meerdere volle diensten vol met studenten, families, professors etc.

  Zelf ben ik specifiek betrokken met het ‘undergraduate department’, de afdeling binnen de kerk die zich focust op studenten. Zo ben ik intensief betrokken bij de alpha-cursus, een jongerenavond in de kerk en een aantal andere projecten. Prachtige kansen om te groeien in karakter, leiderschap en discipelschap. Ik woon samen met elf leeftijdsgenoten, uit allerlei landen, die ook stagelopen bij St. Aldates. Het huis bruist van de diversiteit aan culturen, eten, gebruiken, enzovoort.

  Levens veranderen?

  De kerk is erg gericht op de praktijk en de gemeenschap in Oxford. Het inspireert me om te zien op wat voor manier de mensen uit deze kerk staan voor het evangelie en geloven in het feit dat de kerk een boodschap te delen heeft die levens verandert. Over de gemeenschap in Oxford gesproken, gister liep een van mijn huisgenoten letterlijk tegen iemand aan die hem tegemoet kwam lopen. Het was Richard Dawkins… Zo zie je maar weer, iedereen kan je tegenkomen in Oxford. Maar of mijn huisgenoot een vruchtbaar gesprek met hem gehad heeft over het evangelie? Dat was nog een uitdaging te veel.

  Een andere context verrijkt

  Door mee te draaien in deze kerk en een kijkje te nemen in de keuken, word ik uitgedaagd om na te denken wat ik uit deze ervaringen kan meenemen naar Nederland en hoe. De stage is een heel waardevol programma. De nadruk op geestelijke vorming, theologische verdieping en groei in leiderschap zijn uniek. 

  Het is echt een verrijking om hier in Oxford een poos te mogen zijn. Het studeren daagt je opnieuw uit om je vooronderstellingen te bevragen, en op een vruchtbare manier samen met docenten en studenten dichter bij datgene te komen wat waar is. Het is een verrijking om in een andere context te zijn en te zien hoe geloof en wetenschap hier in Oxford hand in hand gaan. Het vergroot je denkkader! Ik kijk uit naar de aankomende weken, de nieuwe ervaringen, de nieuwe ontmoetingen en de nieuwe kansen om te groeien. En bovenal kijk ik opnieuw uit om door al deze dingen God te ontmoeten en hem beter te leren kennen.

  Groeten uit Oxford!

   Paul-Mattias Reitsma

  In Oxford komen studenten van allerlei achtergronden samen.

 • Blog 2: De (kerst)geest leeft in St. Aldates

  Kerst in Engeland

  Schalen vol minced pies, gevulde glazen vol mulled wine en een hoop christmas puddings… het kerstseizoen loopt al een poosje op volle toeren hier in Oxford. Ook in St. Aldates, waar ik stage loop, is dat in alles zichtbaar. De laatste zondagen zitten de Carol-services en Christingle-services vol met internationale gezinnen. Terwijl er veel kaarsen branden, zingen ze samen Engelse hymns en staan ze stil bij het kerstverhaal. Het kerstfeest is groot hier in Engeland. Naar mijn beleving groter dan in Nederland. Tof om dat van binnenuit mee te maken!

  De impact van de St. Aldates-kerk

  St. Aldates is een van de meest impactvolle kerken in Engeland. Alleen al historisch gezien. De kerk bestaat namelijk al meer dan 1000 jaar. En in die tijd was het de kerk van mensen zoals George Whitefield en John en Charles Wesley. Figuren die een enorme impact gehad hebben, mede door de opwekkingsbewegingen waar we hen van kennen.

  Een van de dingen die me tot nu toe het meest gefascineerd heeft aan St. Aldates is de wijze waarop St. Aldates kerk is. Ze is biblically sound en spirit filled. De prediking is primair geworteld in de bijbel en het draait in alles om het verzoenende werk van God in Christus. Deze reformed boodschap fungeert als fundament voor alles wat de kerk doet.

  En tegelijkertijd proef ik in de kerk een groot verlangen om Gods geest te zien bewegen in de kerk en de levens van de kerkgangers. De kerk is geworteld in een oude anglicaanse traditie, in alles geworteld in de bijbel en tegelijkertijd is ze levendig, heart-felt en open voor het werk van de geest.

  Minder scherpe scheiding tussen traditie en charisma 

  Het is een combinatie die ik zelden op deze manier ergens in Nederland heb gezien. Er lijkt, mijns inziens, in Nederland een scherpere scheiding te zijn. Een scheiding tussen traditionelere kerken aan de ene kant, die een sterke nadruk leggen op de Bijbelse waarheden, de gereformeerde boodschap, en de traditie waar ze in staan. En aan de andere kant evangelische kerken die vaak onafhankelijk zijn, waar een persoonlijke ervaring van de verlossing door Christus centraal staat, en die vaak de traditie wat aan de kant schuiven en ‘opnieuw beginnen’.

  In St. Aldates zie ik die scheiding niet. Leiders in St. Aldates noemen de kerk ook wel een charismatische evangelische kerk die in de anglicaanse traditie staat. In het leven van de kerk leggen leiders een verschillende nadruk op verschillende aspecten van het christelijk leven waardoor de kerk spirit filled en biblically sound is. De kerk schuift de traditie niet aan de kant, maar bouwt erop voort. Charlie Cleverly en Dan Hames zijn beide leiders in de kerk. Zo legt Charlie Cleverly, vanuit zijn charismatischere hart, een sterke nadruk op de divine romance, het meer mystieke aspect van geloof. En Dan Hames legt in zijn preken een meer Bijbels theologische nadruk.

  Standvastig en gepassioneerd 

  En beide hebben we nodig. De ene nadruk voor een standvastig geloof, gefundeerd op de kern en waarheid van het evangelie. En de andere nadruk voor een gepassioneerde, levendige relatie met de levende God. Samen vormen ze een prachtige bruisende kerk vol mensen met een hart voor God en een getransformeerd leven. Een kerk die haar relatie met God durft uit te drukken in aanbidding en een kerk die in plaats van ‘MacDonalds’ eten, voedzaam geestelijk voedsel voorgeschoteld krijgt. Dat betekent niet dat de kerk buiten de werkelijkheid staat. Ze staat namelijk midden in de cultuur, midden in de samenleving. Ze draait in de kerstmaanden overuren in het daklozenprogramma dat de kerk heeft. En ze heeft projecten en programma’s waarmee ze iedere laag in de Engelse samenleving hoopt te bereiken.

  Kortom, het is een fascinerende tijd!

 • Blog 3: Studeren in Oxford: een verrijking van de studie

  Slapend Engels

  Wat is het ultieme bewijs dat je echt bent gesetteld op de plek waar je je buitenlandstage volgt? Als je ’s nachts in het Engels in je slaap praat…. Zowaar, het is mij al twee keer voorgekomen. Twee keer vertelde mijn kamergenoot in Oxford mij de volgende dag dat ik in mijn slaap in het Engels heb gepraat. Misschien wel het bewijs dat mijn buitenlandstage goed uitpakt!

  Perspectief

  Een van de mooie aspecten van het studeren en stagelopen hier in Oxford is dat je vanuit een ander perspectief op dezelfde zaken reflecteert. Neem de Brexit. Voor mij als Nederlander vind ik er wel wat van, maar het blijft een onderwerp wat op afstand staat. Om van Engelse vrienden te horen hoe zij met dit onderwerp stoeien, word ik uitgedaagd om als Nederlander er toch weer op een andere manier naar te kijken. Hoe ga je als kerk met zo’n onderwerp om? Een kerk die aan de ene kant verbonden wil zijn met de samenleving, zonder al te snel één specifieke politieke voorkeur aan te kaarten. De St. Aldates kerk had een gebedsavond georganiseerd waar dit thema onder andere voorbijkwam. Allerlei studenten en professionals kwamen bij elkaar om te bidden voor deze ‘constitutionele crisis’. Wat doe je dan als kerk? En wat bid je dan? Door zulke onderwerpen vanuit een Engels perspectief belicht te zien, word ik opnieuw gevraagd me vooronderstellingen te bevragen en in inlevingsvermogen te groeien. Heel boeiend! 

  De laatste dagen in Oxford.

  Kerk en mentor

  Een van de mooie aspecten van mijn stage bij de kerk St. Aldates was het feit dat er in de kerk veel waarde werd gehecht aan mentoraat. Zo had ook ik een mentor waarmee ik elke twee weken samen een dagdeel erop uit trok. Vaak was een typische Engelse pub de eindbestemming waar we een Engelse pudding of pint bestelde. Mijn mentor was Dan Hames, 34, theoloog, actief in de kerk en bomvol sarcastische Engelse humor. En toevallig is hij zelfs op het moment bezig met een PhD aan de VU. Klein wereldje hè... Als je dus ooit nog eens een bourgondische Engelsman ziet lopen op de theologie-faculteit, weet je wellicht wie het is.

  Enfin, een prachtige manier om als theoloog in spe te groeien! Vragen over God, ons persoonlijke geloof en academische theologie kwamen regelmatig aan de orde. Maar vaak ging het nog over hoe wij beiden op onze eigen plek en beide samen iets konden laten proeven aan de mensen om ons heen van wie God is.

  Oxford was een prachtige manier om als theoloog in spe te groeien.

  Afscheid

  Mijn tijd zit er helaas op. Het is tijd om weer terug te gaan naar de lage landen en naar de PThU/VU. Wat neem ik nou het meeste mee van de tijd in Oxford? Ik kijk terug op een enorme verrijking van mijn studietijd. Ik heb mogen zien hoe een kerk in Oxford bruist aan leven en een bijzondere impact heeft in de stad en in de levens van mensen daar. Ik heb mogen zien hoe het geloof en de wetenschap in Oxford hand in hand gingen. Ik heb bijzondere mensen ontmoet die me hebben doen groeien in geloof en theologie. Boven dit alles heb ik nog iets veel waardevoller mogen proeven; ongeacht de verschillende talen, achtergronden, locaties, culturen en diversiteit van de mensen met wie ik in contact ben geweest in Nederland en Engeland, mogen we dezelfde God dienen waarvan juist die diversiteit iets reflecteert!

  Dank voor het lezen. Ik hoop dat het lezen van mijn ervaringen je op de ene of andere manier geïnspireerd heeft. En misschien zet het je wel aan om een keer een ticket naar Oxford te overwegen…

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.