Lieve gaf lezingen in Jeruzalem

De komende twee jaar zullen wij aan de PThU docenten van het Schechterinstituut ontvangen die hier colleges en lezingen gaan geven. We schreven al over de feestelijke inauguratie van de Erasmus+ uitwisseling met het Schechter Instituut in Jeruzalem, waar Albert Nijboer en ik bij aanwezig waren. Ik wil nu graag aandacht besteden aan waar het eigenlijk om gaat: studenten- en docentenuitwisselingen.

Naast docenten hopen wij namelijk ook Schechter-studenten te ontvangen. Naar verluid staan er al 20(!) Israëlische studenten paraat om naar ons te komen (in de praktijk kunnen wij er drie of vier ontvangen). De aantrekkingskracht van Amsterdam speelt hier ongetwijfeld een rol. Maar Jeruzalem is ook een geweldige stad. Onze studente Iris Verbeek, die er nu voor een jaar studeert via een ander programma (Studium Israel) is het daar helemaal mee eens. In dit filmpje, opgenomen in het Schechter instituut, hoor je haar wervende getuigenis. We gaan er daarom van uit dat PThU bachelor-, master- en PhD studenten zich in grote getale melden om voor 3 maanden of langer aan het Schechter instituut te gaan studeren of onderzoek te verrichten.

Het Schechterinstituut is een instituut van vergelijkbaar formaat als de PThU, met een ‘academische’ masteropleiding en een praktijkgerichte opleiding voor masorti (Conservative) rabbijnen. Ook is er ruimte voor een aantal van onze docenten om voor minstens 8 uur/5 dagen college te geven aan de Schechter studenten. Ik heb het van 5-10 november gedaan en ik kan je verzekeren dat het om heel actieve, gemotiveerde studenten gaat.

Colleges aan het Schechterinstituut

De eerste dag heb ik twee colleges ‘midrasj’ gegeven. Ik heb er voor gekozen om met de studenten parabels te lezen, uit de rabbijnse literatuur en uit het Nieuwe Testament. Dat laatste was voor velen niet vertrouwd, maar daarom juist heel verfrissend. Met name de parabel van de talenten riep veel vragen op. En zeg eens eerlijk: wat antwoord je als een student opmerkt ‘Ik dacht dat Jezus juist opkwam voor degenen die weinig hebben!’. Reden tot een boeiend gesprek. Op donderdag heb ik een college gegeven in een cursus over kunst, over de synagoge in de Wagenstraat in Den Haag die nu herbestemd is als moskee. Ook dit liet de gemoederen niet met rust. Diezelfde avond, na de ondertekening van de overeenkomst en toespraken door o.a. de Nederlandse ambassadeur, heb ik een presentatie gehouden over mijn ‘changing identities in a global world’.

De communicatiemedewerker van het Schechter heeft er alles aan gedaan om onze aanwezigheid niet ongemerkt voorbij te laten gaan. Ook op hun website staat een bericht over de nieuwe samenwerking. En we hebben zelfs de lokale Jeruzalemse pers gehaald!

Video-colleges over Jeruzalem in de eerste eeuw

Ik heb van ons verblijf in Jeruzalem gebruikt gemaakt om verder te werken aan een reeks video-colleges over Jerusalem in the time of Jesus, waar ik samen met mijn partner, fotograaf en filmmaker Rob Nelisse, in mei aan begonnen ben. Zo zijn we een dag op stap geweest om opnames te maken van de president van het Schechter instituut, Doron Bar, historisch geograaf, die alles weet van de valleien, heuvels, aquaducten en diens meer in Jeruzalem. We hebben verder o.a. gefilmd bij de Betesda baden, bij de opgravingen aan de Westelijke muur, in de graftuin, en de Heilige grafkerk. Deze opnames zullen resulteren in een tiental korte, Engelstalige, video’s die, samen met tekstmateriaal en opdrachten, een collegereeks zullen vormen, voor de vrije ruimte of keuzeruimte van onze master, en mogelijk ook elders in ons onderwijs kunnen worden ingezet. Ik wil de video-colleges onderbrengen in drie groepen, te weten history, geography en the Jew Jesus, met als verbindend punt de tempel in Jeruzalem, waar al deze aspecten samenkomen er allerlei kruisverbanden ontstaan. Het is erg leuk om hier samen aan te werken en ik kijk er naar uit om de video’s in het onderwijs in te zetten. Eerder hebben we Barry Hartog gefilmd terwijl hij college geeft in Qumran. Ook deze film zal spoedig door iedereen te zien zijn.

Lieve Teugels