Cursussen in coronatijd

We hebben de cursussen na de zomer ‘hoopvol gepland’: veelal op locatie, zij het dat we daar rekening moeten houden met de anderhalve meter maatregelen. Tegelijk volgen we de ontwikkelingen en kijken we tijdig of de cursus toch (gedeeltelijk) online gegeven kan worden wanneer nodig. 

 • Cursussen op locatie en/of online

  De PThU heeft moeten besluiten al het onderwijs t/m 29 juni op afstand aan te bieden. Die maatregel geldt ook voor het postacademisch onderwijs.

  Na de zomer hebben we wel weer cursussen gepland op locatie. De locaties die we gebruiken, hebben maatregelen genomen om de anderhalve meter in acht te kunnen nemen en op andere manieren de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden. Tegelijk proberen we om, indien nodig, de cursussen (ook) online vorm te geven en bieden we webinars en online bijeenkomsten aan. 

 • Alternatieve vormen van verdieping

  Mocht u toch deze periode willen gebruiken voor verdere verdieping, dan is wellicht de optie van een literatuurpakket interessant.

  Daarnaast zijn we breder aan het kijken naar alternatieven die aansluiten bij deze situatie. Juist in en van een crisis is heel veel te leren en er ontstaan veel initiatieven binnen de PThU en bij partners om daar vorm aan te geven, zoals webinars, filmpjes, podcasts, artikelen, focusgroepen (zie ook de informatie onder ‘wat betekent de crisis voor de beroepspraktijk?’). Bent u hierin geïnteresseerd, houd dan de website en de sociale media kanalen in de gaten.

 • Webinars

  Op 23 en 30 juni en 7 juli is er een webinarserie geweest rond vieren in coronatijd. 

  In mei en juni waren er webinars rond pastoraat in coronatijd.

  Momenteel staan er nog geen nieuwe webinars gepland. Wel is de cursus 'Verderspelen met God' geheel online te volgen.

 • Onderzoek kerk in tijd van corona

  Internationaal onderzoek Kerk in tijd van corona

  De Covid-19 pandemie heeft op allerlei manieren invloed op het werk van predikanten en geestelijk verzorgers. De resultaten van de inventarisatie eind april via een vragenlijst, geven een eerste beeld van de verschillende uitdagingen waarvoor deze beroepsgroep komt te staan nu nabijheid en betrokkenheid in bijvoorbeeld pastoraat op afstand vormgegeven moet worden. Verschillende respondenten vragen zich in hun reacties ook af wat dit op de lange termijn zal betekenen voor de kerk. Er zijn zorgen, maar ook kansen. Publicatie van de resultaten volgt.

  Een internationaal team van praktisch theologen wil ontdekken en analyseren wat we kunnen leren van deze ervaringen voor de toekomstige praktijken van de kerk. De vraag is: “Wat kan de kerk leren van de huidige Corona-crisis, als het gaat om online kerkdiensten? Welke mogelijkheden en beperkingen heeft online kerk-zijn?” Het onderzoek heet "Church in Times of Corona" (CONTOC). Dit onderzoek wordt in 22 landen in 5 continenten wordt uitgevoerd. Prof. Henk de Roest en dr. Theo Pleizier van de PThU coördineren het onderzoek voor Nederland. Prof. Hans Schaeffer (TU Kamen) heeft op de Nederlandse versie zijn feedback gegeven. 

  Voorgangers van alle Nederlandse kerken zijn van harte uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen. De vragenlijst is inmiddels gesloten.

  Meer informatie over het onderzoeksproject kunt u vinden op de website: www.contoc.org.

  Bericht van april:

  Online instrument corona en beroepspraktijk

  Als predikant of geestelijk verzorger wordt u in uw werk op allerlei manieren geconfronteerd met de gevolgen van de coronacrisis. De Rijksuniversiteit Groningen ontwikkelde in samenwerking met de PThU en in overleg met de VGVZ, een online instrument dat u de gelegenheid biedt om aan te geven waar u mee te maken heeft in relatie tot Covid-19.

  Het instrument omvat enkele open vragen die, juist in alle hectiek, lijn kunnen brengen in een moment van reflectie op de situatie en uw handelen daarin. Het kan u zelf helpen om – zij het kort en basaal – woorden te geven aan wat er nu op u afkomt en wat u daarin nodig hebt.

  Voor ons zijn uw overwegingen echter ook van belang. Het totaal aan reacties helpt ons namelijk om zicht te krijgen op de veranderingen, activiteiten en dilemma’s rond het pastor/geestelijk verzorger zijn in deze tijd. 

  Het instrument is in de  periode tot 2 mei door meer dan 40 mensen ingevuld. Dank aan de deelnemers! We gaan eerst met deze resultaten aan de slag. Mogelijk volgt een herhaling in een volgende fase, bijvoorbeeld als er weer beperkt diensten gehouden kunnen worden.

 • Handreikingen en reflecteren

  Er is en wordt op dit moment binnen en buiten de PThU veel nagedacht en ontwikkeld over verschillende aspecten van het werk als predikant in deze tijd. Samen met de Theologische Universiteit Kampen en de Tilburg School of Catholic Theology ontwikkelden we bijvoorbeeld de website https://www.pastoraatencorona.nl, een handreiking op het gebied van pastoraat aan zieken en stervenden.

  Naast allerlei informatie die beschikbaar is, kan het ook prettig zijn om concreet en persoonlijk ervaringen te delen en te leren van elkaar. Is er een theologisch(e) vraag of praktijk waar u graag met anderen, en met deskundigen vanuit de PThU op wilt reflecteren?
  Laat het ons weten. Wellicht kunnen we dan bij voldoende aanmeldingen een online gesprek organiseren, zoals al gebeurde rond vragen over Avondmaal vieren. U kunt zich hiervoor aanmelden via cbs@pthu.nl

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.