Overige informatie en voorwaarden

 • Aanmelden via Osiris

  Om in te schrijven voor postacademisch onderwijs, hebt u een account in Osiris. Daarmee kunt u inloggen en intekenen voor de cursus van uw keuze. Hebt u dit account vorig jaar al geactiveerd en gebruikt, dan kunt u dit gewoon opnieuw gebruiken met de gegevens die u toen hebt ingesteld. Als u dit account nog niet eerder hebt gebruikt, dan moet het geactiveerd worden. Daarvoor stuurt u een mail aan StudentenzakenAmsterdam@pthu.nl met daarin de volgende gegevens:

  • Voornaam
  • Achternaam (meisjesnaam!)
  • Voorletters
  • Geboortedatum
  • Mailadres.

  Daarmee zoeken wij u op en sturen u de gegevens om de eerste keer in te loggen. We vragen u vooralsnog geen nieuw account aan te maken met andere gegevens om verwarring en fouten in het systeem te voorkomen.

  Omdat inschrijving door deze procedure de eerste keer wat meer tijd kan kosten, verzoeken we u hier niet tot het laatste moment mee te wachten. U kunt het verzoek om activering van uw account vast versturen, ook al heeft u nog geen cursus gekozen. Op het moment dat u zich dan ergens voor wilt aanmelden, kan dat dan gewoon in een paar klikken.

 • Annuleringsvoorwaarden

  Tot zes weken voor aanvang van de cursus kunt u kostenloos annuleren.

  Bij afzegging binnen zes tot twee weken voorafgaande aan de cursus worden administratiekosten à € 25 in rekening gebracht, ongeacht de reden van annulering.

  Bij annulering binnen twee weken voorafgaande aan de cursus bedragen de administratiekosten € 25,00 + 10% van het cursusbedag.

  Bij annulering van een cursus na de start van de cursus, wordt in principe geen geld geretourneerd.

  Er wordt geen korting verleend wanneer geen gebruik gemaakt wordt van de logiesmogelijkheid of wanneer (een deel van) de maaltijden niet word(t)(en) gebruikt.

  Bij een studiedag geldt dat u zich tot 7 werkdagen tevoren kan afmelden. De annuleringskosten zijn daarna € 25.

  Voor meerjarige cursussen gelden aangepaste voorwaarden: zie hiervoor de informatie bij de desbetreffende cursus (KPV, Geestelijke Begeleiding)

  Afmelding doorgeven

  Afmelden doet u bij het Cursusbureau CBS.

  E-mail: cbs@pthu.nl of telefonisch: 088 - 3371 776 / 088 - 3371 642

 • Toelichting studielast en kosten

  Het PAO cursusaanbod is bestemd voor alle theologische professionals, onafhankelijk van kerkgenootschap of gezindte. Veel van onderstaande toelichting is voor iedereen van belang, maar wanneer u cursussen volgt in het kader van de Voortgezette Nascholing (Permanente Educatie) van de Protestantse Kerk in Nederland dan is voor u het volgende speciaal relevant:

  1. Voor de Voortgezette Nascholing van de Protestantse Kerk volgt u in een cyclus van 5 jaar, afhankelijk van uw werktijd, 1 tot 3 cursussen uit het aangestuurde aanbod van de PThU. Een aangestuurde cursus van de PThU omvat 56 studie-uren. Bij 80-100% werktijd volgt u 3 cursussen, bij 50-79% volgt u 2 cursussen, bij 33-49% volgt u 1 cursus.
  2. De studielast van de cursus wordt uitgedrukt in ECTS. Eén ECTS betekent 28 studie-uren en dit staat gelijk aan één PE punt. Wanneer u in de cursusinformatie kijkt, vindt u een specificatie van de PE punten.
  3. Een deel van de uren bestaat uit colleges, het grootste deel echter uit zelfstudie. Voor een cursus van 2 ECTS moet u daarom rekening houden met in totaal 30 tot 40 uur voorbereidings- en/of verwerkingstijd. Cursussen bestaan in de regel uit twee of meer contactdagen en voor het overige zelfstudie.
  4. Naast de vermelde cursussen biedt de PThU ook het individuele literatuurpakket (met bijbehorend contract) en regionale studiekringen op verzoek aan.

  Aangestuurd of Onder eigen regie?

  In principe vallen alle cursussen die de PThU aanbiedt onder het aangestuurde deel, tenzij het bij de cursus anders is aangegeven. Het is uiteraard ook mogelijk cursussen te laten vallen in het deel 'onder eigen regie'.

  Kosten

  Tenzij anders vermeld betaalt u geen cursuskosten als u de cursus kunt onderbrengen in het aangestuurde deel van de voortgezette nascholing.

  Competenties

  In de cursusomschrijvingen wordt verwezen naar de competenties, zoals deze gehanteerd worden in het onderwijs van de PThU. Bekijk wat deze competenties behelzen.

  Aanwezigheid en toetsing

  Wie zich voor een cursus opgegeven heeft wordt geacht 100% aanwezig te zijn. Wie onverwacht minder dan 75% van de cursustijd aanwezig kan zijn zal geen certificaat van deelname ontvangen. Als er in het programma een toetsing voorzien is, zal een certificaat slechts afgegeven worden nadat de docent het judicium ‘voldoende’ heeft gegeven.

 • Literatuurpakket en studiekringen

  De Protestantse Theologische Universiteit kent verschillende cursusvormen. De belangrijkste zijn de cursussen die in het overzicht vermeld staan en door hoogleraren en docenten van de PThU verzorgd worden. Daarnaast kennen we ook het individuele literatuurpakket (met bijbehorend contract) en regionale studiekringen op verzoek.

 • E-nieuwsbrief

  Deze E-Nieuwsbrief verschijnt gemiddeld 1 x per twee maanden, afhankelijk van het nieuws dat we hebben. Vanwege onder andere de ontwikkelingen rondom de permanente educatie van de Protestantse Kerk in Nederland is het meer dan ooit noodzakelijk om u goed op de hoogte te houden van de mogelijkheden die de PThU u biedt voor uw nascholing.

  Wat kunt u in de E-Nieuwsbrief verwachten?

  • Informatie over aanstaande cursussen
  • Informatie over nieuwe cursussen
  • Stand van zaken inschrijvingen

  In PThUnie, het kwartaalblad van de PThU, treft u telkens achtergrondinformatie aan over het postacademisch onderwijs en de permanente educatie. De website is echter de belangrijkste bron van informatie. Daar vindt u alle gegevens over cursussen, inschrijfformulieren en randvoorwaarden. 

 • Cursusaanbod van derden

  Protestantse Kerk in Nederland, permanente educatie

  Meer informatie op https://www.protestantsekerk.nl/thema/permanente-educatie

  Areopagus/IZB

  Meer informatie op www.izb.nl, onder de link ‘Areopagus’

  Stichting Contextueel Pastoraat Nederland

  Meer informatie op www.contextueelpastoraat.nl

  Stichting Geweldloos Samenleven i.s.m. het Doopsgezind Seminarium

  Meer informatie op www.geweldloossamenleven.nl

  7evende Hemel

  Meer informatie op www.7evendehemel.nl

  Rijksuniversiteit Groningen

  Meer informatie en cursussen op www.rug.nl/ggw/pao

  LUCE Centrum voor Religieuze Communicatie

  Meer informatie op www.luce.nl

  Radboudumc KPV-Expertisecentrum Geestelijke Verzorging en Pastoraat

  Meer informatie op https://www.radboudumc.nl/afdelingen/geestelijke-verzorging-en-pastoraat/onderzoek-en-onderwijs

 • Stel uw vraag

  Contacteer ons via cbs@pthu.nl of telefonisch: 088 - 3371 776 / 088 - 3371 642.

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.