Competing Christianities: violence, ideology and war in Europe and beyond

In de eerste helft van de twintigste eeuw boden vooral seculiere totalitarismes de ideologische legitimatie voor gewelddadige acties, agressieve oorlogen en restrictieve politiek. Tegenwoordig zijn het echter vaker neoconservatieve, nationalistische ideologieën - en die halen daarbij prominent specifieke lectuur van de Schrift aan en leunen op interpretatie van heilsgeschiedenis en christelijke morele traditie. In deze online cursus bekijken we de kwestie van religieus geladen ideologieën en fundamentalistische versies van het christendom. De online cursus is een opname van een panel tijdens de internationale PThU-conferentie 2022. 

Aanmelden

Na aanmelden en betalen krijg je de online opnamen toegestuurd op het e-mailadres dat je hebt opgegeven.