Predikant worden? Volg een master bij de PThU

Master Theologie: Gemeentepredikant

Je wilt predikant worden omdat je er wilt zijn voor mensen met geloofsvragen. Of omdat je gelooft dat de kerk in deze wereld nog steeds iets te zeggen heeft. Wat je motivatie ook is, als predikant heb je een sterke innerlijke overtuiging en doorleefde spiritualiteit nodig. In een wereld waarin kerk-zijn steeds verandert, zijn mensen zoals jij onmisbaar. Mensen die inspirerend en vertrouwenwekkend op kunnen treden. Mensen die gemeenteleden kunnen motiveren en het evangelie hoog houden. In de opleiding werken we op academisch niveau aan dat bewustzijn, de geestelijke houding die daarbij hoort en de theologische reflectie die daarvoor nodig is.

Studie in het kort:
Master
3 jaar
Voltijd en deeltijd
Studie in het kort:
Locatie
Amsterdam en Groningen
Graad
Master of Arts
Duur
3 jaar (180 ECTS)
Studievorm
Voltijd en deeltijd (Amsterdam) of voltijd (Groningen)
Voertaal
Nederlands (66%), Engels (34%)
Startdatum
September
Aanmelddatum
1 mei
CROHO-code
Amsterdam: 66122 (M Theologie (gemeentepredikant))
Groningen: 60261 (M Theologie (predikantschap))
Afstudeerrichting
Gemeentepredikant of Predikant-Geestelijk verzorger
Profielen
Ethics of Dignity, Thinking God Interculturally, Living Texts, Missional Communities
Specialisaties
Bijbelwetenschappen, Kerkgeschiedenis, Ethiek, Theologiegeschiedenis, Interculturele Theologie, Godsdienstwijsbegeerte, Geestelijke zorg en Geloofsgemeenschappen

Wat je kunt verwachten

Met de master Theologie - predikantschap krijg je in drie jaar een academische opleiding tot predikant, geestelijk verzorger, theologisch ondernemer of onderzoeker. De master bereidt je voor op het werken in traditionele gemeenten of pioniersplekken, in werkvelden als de zorg, bij justitie en defensie of je je wordt theoloog als vrij beroep zoals bijvoorbeeld theologisch adviseur, gemeentecoach of specialist. Als je verder wilt als onderzoeker dan kan dit door deelname aan het Research programme van onze Initial Graduate School. De gereedschappen die je krijgt bij de PThU zorgen ervoor dat je zelfstandig en creatief je vak kunt uitoefenen. Je kunt de master volgen in voltijd en deeltijd, in Amsterdam of Groningen. De opleiding tot predikant duurt drie jaar en heeft een studielast van 180 ECTS.

Theologie, wat kun je ermee? De dominee 1:19
 • Studieprogramma

  Het studieprogramma bestaat uit zes semesters, dus in voltijd drie jaar en in deeltijd zes jaar. In Amsterdam kun je de master in voltijd en deeltijd volgen, in Groningen alleen in voltijd. In de voltijdvariant volg je colleges op woensdag en vrijdag en gebruik je de overige drie dagen voor studeren. Studeer je in deeltijd, dan heb je op vrijdagen college daarnaast anderhalve dag voor studie. Sommige trainingen vinden op andere dagen en locaties plaats.

  In het kort ziet het programma er zo uit:

  • Het eerste semester legt de basis voor de master. Je bepaalt dan ook welke route je wilt volgen.
  • Vanaf het tweede semester volg je een aaneengesloten beroepsvoorbereidend traject van anderhalf jaar (drie semesters) waarin sprake is van een voortdurende wisselwerking tussen theorie en praktijk (stage). 
  • In het vijfde semester van de opleiding heb je vrije ruimte en gelegenheid tot specialisatie. De vrije ruimte (30 ECTS) kun je op verschillende manieren vullen, afhankelijk van je gekozen profiel. Je kunt bijvoorbeeld in het buitenland studeren of het researchprogramma volgen.
  • Je sluit de studie af met het schrijven van een masterthesis.

  Jaar 1

  • Semester 1: Basissemester Theologische existentie.  
   • Theologische interpretatie van de Bijbel in historisch perspectief
   • Theologische interpretatie van praktijken in kerk en samenleving
   • Theologische interpretatie van cultuur in wereldwijd perspectief
   • Theoloog als wetenschapper
  • Semester 2: Themavelden Begeleiden en Vieren:
   • Begeleiden: pastorale theologie en psychologie, ethiek, theologische antropologie, methodiek geestelijke verzorging
   • Vieren: liturgiek, sacramentstheologie, genderstudies, exegese Nieuwe Testament

  Jaar 2

  • Semester 3: Themavelden Spreken en Leren:
   • Spreken: homiletiek, soteriologie, exegese Oude Testament
   • Leren: godsdienstpedagogiek en -didactiek, interculturele theologie, symboliek
  • Semester 4: Themavelden Leidinggeven en Innoveren:
   • Leidinggeven: ecclesiologie, kerkrecht, leiderschap, groepsdynamica
   • Innoveren: pneumatologie, missiologie, missionair-diakonale theologie, ondernemerschap, homiletiek

  Jaar 3

  • Semester 5: Vrije ruimte
  • Semester 6: Masterthesis 

  Vanaf wanneer mag ik voorgaan in de kerk?

  Nadat je een bepaald aantal cursussen hebt afgerond die je voorbereiden op het preken, kun je via ons een preekconsent aanvragen bij de PKN. Vanaf dat moment mag je ook voorgaan in gemeenten. Dit kan dus al tijdens de opleiding, zodat je ervaring opdoet in verschillende kerkelijke contexten.

 • Inschrijven

  Let op: inschrijven doe je vóór 1 mei van het jaar dat je je studie wilt beginnen. 

  • Klik op de knop 'Inschrijven'. Studielink opent in een nieuw tabblad. Daar log je in met je DigiD. 
  • Klik op ‘Opleidingen’.
  • Ga dan naar ‘Nieuw verzoek tot inschrijving toevoegen’.
  • Kies bij ‘Onderwijsinstelling’ voor ‘Protestantse Theologische Universiteit’.
  • Kies je studie:
   • Voor Amsterdam: 'M THEOLOGIE (GEMEENTEPREDIKANT )'
   • Voor Groningen: ‘M THEOLOGIE (PREDIKANTSCHAP)’.
  • Volg hierna de stappen die Studielink aangeeft.
  • Na je verzoek tot inschrijving via Studielink krijg je per e-mail een ontvangstbevestiging van de PThU met een uitnodiging om aanvullende informatie aan te leveren in Osiris Aanmelding. In deze tool kun je real-time de status van je inschrijving bekijken. 
  • Vergeet ook niet om je (opnieuw) in te schrijven in het Kerkelijk Album als je predikant wilt worden.
 • Toelatingseisen

  Om te kunnen instromen in de predikantsmaster, moet je voldoen aan een van de volgende toelatingseisen:

  • Je hebt een bachelordiploma Theologie op universitair niveau.
  • Je hebt een bachelordiploma op universitair niveau of een hbo-bachelordiploma Theologie, en hebt op een aantal gebieden voldoende vaardigheid, zoals kennis van Hebreeuws en Grieks.

  Als je bepaalde vaardigheden niet hebt, kun je hier eventueel eerst een premaster voor volgen.

  Heb je een bachelor van de Theologische Universiteit Apeldoorn of the Theologische Universiteit Kampen met grondtalen gedaan? Dan kun je meteen instromen in de master.

 • Vrijstellingen

  Je hebt een niet-theologische universitaire master gevolgd

  Onderwijs uit een niet-theologische masteropleiding kun je inzetten voor de vrije ruimte van 30 ECTS (zie de Onderwijs- en Examenregeling, artikel 8.2 lid 6). We raden je aan om in het eerste of tweede studiejaar met de studieadviseur te spreken over hoe je studieplanning er dan uit komt te zien.

  Je hebt een theologische universitaire master gevolgd

  Heb je een theologische masteropleiding? Dan besluit de Examencommissie voor welke onderdelen je vrijstelling kunt ontvangen. De examencommissie baseert haar besluiten op de regelingen in de Onderwijs- en Examenregeling (artikel 4.10 lid 2). Je kunt bijvoorbeeld vrijstelling ontvangen voor:

  • cursussen van het basissemester
  • de vrije ruimte
  • masterthesis I, als je afstudeeronderzoek in hetzelfde theologische vakgebied is als in je voorgaande masteropleiding

  Je kunt geen vrijstelling krijgen voor de cursussen Theologische Existentie en het afstudeeronderzoek. 

  Hoe werkt vrijstelling aanvragen?

  Je kunt pas vrijstelling aanvragen als je je hebt aangemeld voor een studie. Omdat de beslissing over vrijstelling altijd gebaseerd is op jouw specifieke situatie, is het vóór die tijd niet mogelijk om je te vertellen voor welke onderdelen je precies vrijstelling kunt krijgen.

  Wil je weten waarvoor je vrijstelling kunt krijgen, doorloop dan de volgende stappen:

  1. Meld je vóór 1 mei aan voor de opleiding van je keuze via Studielink. Tijdens het aanmeldproces dien je de gegevens in van je opleidingen tot nu toe.
  2. De Toelatingscommissie toetst je aanmelding op de toelatingseisen. Dit duurt 4 tot 6 weken.
  3. Nadat het toelatingsbesluit is genomen, kun je bij de Examencommissie een verzoek tot vrijstellingen indienen. Dit kun je doen in de maanden januari tot en met mei van het jaar waarin je per september in de masteropleiding verwacht te starten.
  4. Na gemiddeld 4 weken hoor je voor welke vakken je vrijgesteld bent.
   Let op: heb je je masteropleiding in de theologie in het buitenland behaald? Dan vraagt de Examencommissie eerst een diploma-waardering aan. De besluitvorming duurt daardoor langer dan de gemiddeld 4 weken. 
  5. Nu je weet waarvoor je vrijstelling krijgt, kun je in overleg met de studieadviseur een voor jou passende studieplanning doornemen. Zo begin je goed voorbereid aan de studie per 1 september.
 • Kosten

  Het collegegeld voor het academisch jaar 2021-2022 is € 1.084 als je inwoner bent van de EU, EEA, Turkije of Suriname. Inwoners van andere landen betalen € 3.996. Je kunt kiezen voor een van de volgende opties voor betalingen:

  • Betaal het volledige collegegeld bij de start van het academisch jaar.
  • Betaal het collegegeld in tien maandelijkse betalingen.
 • Tegemoetkoming studiekosten

  Heb je (tijdelijk) financiële ondersteuning nodig? Er zijn verschillende fondsen en subsidies waarvan je misschien gebruik kunt maken. Bijvoorbeeld:

  • als er sprake is van ziekte, functiestoornis, zwangerschap of bijzondere familieomstandigheden
  • als je studievertraging oploopt door bestuurswerkzaamheden
  • als je een late roeping tot predikant hebt
  • als je een deel van je studie wilt volgen in het buitenland
 • Inschrijven in Kerkelijk Album

  Wil je na je studie predikant worden in de PKN? Dan moet je je inschrijven in het Kerkelijk Album van de PKN. Daarmee maak je kenbaar dat je predikant in een gemeente of een zorginstelling wilt worden, of dat je die mogelijkheid open wilt houden. De PThU verzorgt deze inschrijvingen voor de PKN. Je schrijft je jaarlijks opnieuw in.

 • Over de PThU

  Als je predikant wil worden in de Protestantse Kerk in Nederland, volg je een van de driejarige predikantsopleidingen van de PThU. De PThU is namelijk de ambtsopleiding van de PKN. De PKN is een breed kerkgenootschap en dat zie je ook terug in de opleiding. Bij ons staan hoogleraren vrijzinnige dogmatiek naast hoogleraren gereformeerde geschiedenis. Ook in de studenten is die veelzijdigheid terug te zien. Dat levert verrijkende gesprekken op tijdens je studie. Gesprekken waarin je je eigen positie leert (her)kennen en innemen.

  Master Gemeentepredikant Amsterdam

  De PThU heeft een eigen vleugel binnen het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit. De faculteit is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Met een wandeling van minder dan 10 minuten sta je al op het perron van station Amsterdam-Zuid.

  Master Predikantschap Groningen

  In Groningen zit het gebouw van de PThU in de binnenstad, op loopafstand van de Rijksuniversiteit. Groningen is een gezellige en bruisende studentenstad en is goed te bereiken met het OV vanuit de grote steden in het noorden van het land.

 • Na je studie

  Aan het werk

  Als afgestudeerd theoloog en predikant kun je na je studie aan de slag als gemeentepredikant of predikant-geestelijk verzorger, maar ook als onderzoeker of missionair-diaconaal pionier. Kijk eens wat reliwerk.nl te bieden heeft. Of bekijk de vacatures van de Protestantse Kerk.

  Verder studeren

  Ben je na het behalen van je masterdiploma nog niet uitgestudeerd? Denk dan ook eens aan een promotietraject bij de PThU. Of de lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen of Vrije Universiteit Amsterdam. In de meeste gevallen stroom je drempelloos door.

Vragen? Stel ze aan de studieadviseur

 • Annemarie Bijl-Goosens
  Studieadviseur Amsterdam
 • Iris Wedholm-Keuning
  Studieadviseur Groningen
 • "Theologie heeft alles te maken met het leven. Met het dagelijks leven en met levensvragen. Met moeilijke momenten en met vreugde. Met leven en met dood. Als ik mooie theologie lees dan kan ik me getroost voelen in verdriet, woedend om onrecht, geïnspireerd, verwarmd, blij, of een Eurekamoment hebben. Het raakt me altijd."
  Renate Japenga
  doet de master Theologie
 • "Theologie trekt me er steeds met de haren bij om na te denken over wat de diepere zin en betekenis van het leven is. Iets waar al meer dan 2000 jaar over is nagedacht. Het is enorm waardevol om in die traditie te kunnen stappen en daar misschien een kleine bijdrage aan te kunnen leveren."
  Tabitha van Krimpen
  doet de master Theologie

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.