Home/actueel/PThU nieuws/Studenten en docenten in gesprek met aanstaande eredoctores Smit en De Graaf Impressie lustrum (2)
9 januari 2018

Studenten en docenten in gesprek met aanstaande eredoctores Smit en De Graaf Impressie lustrum (2)

Een impressie van ons lustrum in drie delen. Hierbij deel 2.

Tijdens de viering van het tweede lustrum van de Protestantse Theologische Universiteit lieten prof.dr Beatrice de Graaf van de Universiteit Utrecht en de Zuid-Afrikaanse theoloog prof.dr. Dirkie Smit zich interviewen door docenten en studenten van de universiteit. Deze gesprekken gingen vooraf aan de academische plechtigheid waarin aan beide wetenschappers een eredoctoraat werd verleend.

De systematisch theoloog Smit was een van de auteurs van de Belijdenis van Belhar, de kerkelijke getuigenis die zo belangrijk werd in het verzet tegen het apartheidsregime in Zuid-Afrika, en waarin elke leer wordt verworpen die 'de gedwongen scheiding tussen mensen op grond van ras of huidskleur goedkeurt in naam van de Bijbel'. Ook een kwart eeuw na het einde van de apartheid heerst er in Zuid-Afrika nog veel bitterheid en pijn over het verleden, vertelde Smit: ‘De verwachtingen van toen zijn niet waargemaakt. Racisme wordt weer sterker of in ieder geval zichtbaarder.’ Maar het goede nieuws is dat het oecumenisch ideaal van toen is verbreed, aldus Smit: ‘Oikos, het huis dat we delen, is niet meer alleen een kerkelijk huis. Inmiddels gaat het ook om samenwerking met hele andere groepen overal ter wereld en om thema’s als economie en ecologie. We leven in één wereld.’

De Graaf is bekend bij een breed publiek als deskundige op het gebied van het terrorisme. Regelmatig wordt zij uitgenodigd om in de landelijke media haar mening te geven over de achtergronden van recente aanslagen. Een vragensteller wilde weten of ze als wetenschapper minder serieus wordt genomen nu ze zich duidelijker dan vroeger als christelijk manifesteert. ‘Iedereen neemt in leven en werk een morele positie in’, aldus Smit: ‘Die van mij is beïnvloed door het christelijk geloof. Als je dat hardop zegt, wordt het ook geaccepteerd, is mijn ervaring.’ Sterker nog, het levert leuke gesprekken op met collega’s die er anders in staan, voegde ze er aan toe.