Symposium 'Rituelen en angst in de geestelijke verzorging'

18 januari 2024 13:15 - 16:45

Geestelijk verzorgers worden in hun werk op verschillende manieren geconfronteerd met angst. Hoe gaan zij hiermee om en op welke manier kunnen rituelen hieraan bijdragen? Op initiatief van het Universitair Centrum voor Geestelijke Verzorging en het Instituut voor Rituele en Liturgische Studies, is er op 18 januari 2024 een symposium over dit onderwerp. Geestelijk verzorgers uit verschillende werkvelden, onderzoekers, psychologen en andere belangstellenden ontmoeten elkaar rondom het thema ‘rituelen en angst’.

Over het symposium

In verschillende domeinen van de geestelijke verzorging kampen mensen met angst: mensen worden bijvoorbeeld geconfronteerd met de angst voor de dood, de angst voor wat op overzeese gebieden te wachten staat, of de angst voor jarenlange eenzame opsluiting. Naast deze veelal individuele angst, is er ook collectieve angst, zoals bijvoorbeeld getriggerd door de klimaatcrisis.

Hoe gaat een geestelijk verzorger om met de angst van een ander? Hoe verhoudt de angst van een ander zich tot de eigen angsten van een geestelijk verzorger, en kun en wil je weigeren om de angst van de ander te laten resoneren aan je eigen angst? En hoewel gemakkelijk onderbelicht, heeft angst ook een positieve functie. Angst kan waarschuwen voor gevaar of voor het negeren van je eigen grenzen. Hoe kunnen we angst positief waarderen?

Rituelen kunnen ruimte bieden aan emoties, maar kunnen deze ook op andere wijze kanaliseren. Tijdens dit middagsymposium bieden we verschillende perspectieven op 'rituelen en angst' binnen de verschillende werkvelden van geestelijk verzorgers. Deelnemers worden ook geactiveerd om zelf met de thematiek aan de slag te gaan. 

Iedereen met interesse in 'rituelen en angst' is van harte welkom om dit symposium bij te wonen!

Programma

13.15 uur - Inloop
13.30 uur - Welkom en introductie
13.40 uur - Lezing 1: Sylvie de Kubber
Rituelen bij ecologische rouw
14.00 uur - Workshop
15.00 uur - Pauze
15.20 uur - Lezing 2: Prof. dr. Marie-José Gijsberts
Angst en rituelen in de multidisciplinaire zorg in de laatste levensfase: het perspectief van een arts.
15.40 uur - Discussie
16.00 uur - Ritueel naar aanleiding van casus
16.45 uur - Einde

Lezingen en workshops

Sylvie de Kubber is geestelijk verzorger bij Parnassia (GGZ) en docent aan de Universiteit voor Humanistiek. Tevens is zij bestuurslid van de VGVZ. Zij zal ingaan op de vraag hoe rituelen kunnen bijdragen aan de omgang met angsten rondom klimaatverandering en klimaatrouw.

Prof. dr. Marie-José Gijsberts is specialist ouderengeneeskunde, kaderarts palliatieve zorg & onderzoeker bij de End-of-Life research group VU Brussel. In haar lezing biedt zij het perspectief van een arts op angst en rituelen in de multidisciplinaire zorg in de laatste levensfase.

U kunt kiezen uit één van onderstaande workshops:
1. "Angst binnen de muren". Workshopleider: Soerish Jaggan, geestelijk verzorger bij justitie
In penitentaire inrichtingen is angst geen onbekende emotie. Er is sprake van individuele angst en angst binnen een groep of afdeling. Ook de geestelijk verzorgers kunnen angst ervaren bij moeilijke situaties zoals suicide. Hoe met deze vormen van angst wordt omgegaan en hoe rituelen daarbij een belangrijke rol spelen zal in deze interactieve workshop aan de orde komen.

2. Rituelen en angst binnen defensie. Workshopleider: Erik Huiting, geestelijk verzorger bij defensie
Defensie is de wereld van ‘vertrouwen is goed, controle is beter’. Alle scenario’s en onzekerheden worden onderzocht. Zo ‘beschermen we wat ons dierbaar is’. Zonder de wereld van moed, toewijding en veerkracht te bekritiseren, probeer je als GV-er ruimte te maken voor kwetsbaarheid. GV-rituelen kunnen helpen om mens te blijven te midden van geweld. 

3. Rituelen en angst in de palliatieve zorg. Workshopleider: dr. Hassan Bakir, geestelijk verzorger in palliatieve zorg
In deze workshop wordt ingegaan op de rol van rituelen bij het overwinnen van angst, vanuit het perspectief van een islamitisch geestelijk verzorger. Een interview met een oud-patient maakt deel uit van deze workshop. 

Permanente Educatie

Accreditatie is aangevraagd bij de SKGV.
Voor deelnemers uit de PKN kunnen de uren worden meegeteld binnen de vrije ruimte.

Aanmelden

De deelnamekosten bedragen € 25. U kunt zich aanmelden via onderstaand formulier. Nadat u zich heeft aangemeld, ontvangt u een bevestiging. 
Studenten kunnen zich tegen een gereduceerd studententarief aanmelden. Zij betalen dan € 15.
We hanteren een minimum- en maximumaantal deelnemers.

Afbeelding van PublicDomainPictures via Pixabay