Aan tafel met… Martijn van Leerdam

25 september 2024

Hoe reageer je vanuit diaconaat passend op toenemende sociale nood? Hoe binden we de strijd aan met de gevaarlijke en onderdrukkende verhalen die de ronde doen, bijvoorbeeld in de populistische politiek? Waar vinden we een verhaal dat inspireert en verbindt? Deze vragen staan centraal tijdens de bijeenkomst Aan tafel met… Martijn van Leerdam, op 25 september 2024 in Utrecht. Aan tafel met… biedt een plek om over actuele thema’s rond diaconaat in gesprek te gaan met anderen die bij diaconaal werk betrokken zijn, zoals diaconaal werkers, diakenen of vrijwilligers. Met een goed bord eten. Schuif aan en praat erover mee! (Let op: alle plekken zijn vol. U kunt zich nog wel aanmelden voor de wachtlijst.)

Vragen binnen diaconaat

Diaconaat staat naast mensen die de dupe zijn van een scheve verdeling van de welvaart, van ontoereikende hulpverlening of van complexe procedures. De vragen die daarmee samenhangen veranderen door de tijd heen en de rol van het diaconaat verandert mee. In Aan tafel met… denken we vanuit praktijk, beleid en onderzoek na over de uitdagingen die dat met zich meebrengt. In deze eerste bijeenkomst zal Martijn van Leerdam, predikant van de Pauluskerk in Rotterdam, ingaan op de spanning tussen diaconaal werk en de verantwoordelijkheid van overheden en van de politiek. Piet Dirk Dekker van de ChristenUnie Rotterdam en Erica Meijers, universitair docent Diaconaat aan de Protestantse Theologische Universiteit, geven een reactie.  

Martijn van Leerdam: diaconie in tijden van populisme

Martijn van Leerdam heeft als predikant-directeur van de Pauluskerk in Rotterdam dagelijks te maken met toenemende sociale nood en met de complexe politieke en bestuurlijke dynamieken daaromheen. De nood heeft niet alleen te maken met praktische zaken zoals voedsel en huisvesting. Het gaat telkens ook over een gebrek aan vertrouwen, hoop en bezieling – kwesties die je niet kunt oplossen met een voedselpakket, maar die vragen om een goed verhaal. 

In zijn lezing Een nieuw verhaal. Diaconie in tijden van populisme, gaat hij in op de kracht van het verhaal daarin. Er zijn in deze tijd genoeg voorbeelden van giftige en onderdrukkende verhalen. Welke inspirerende en verbindende verhalen kun je daar tegenover zetten?

Actuele thema's in diaconaat

Tijdens de maaltijd heeft u onder leiding van Bastiaan van den Berg volop gelegenheid om met tafelgenoten uit het diaconale veld in gesprek te gaan over prikkelende vragen die ‘op je bordje liggen’. Na de maaltijd zetten we onder leiding van Thijs Tromp, bijzonder hoogleraar Diaconaat aan de PThU, op een rij welke actuele thema’s in het diaconaat de aandacht verdienen. Uw observaties en ideeën vormen mede input voor de diaconaonderzoek agenda.

Voor wie?

Praktijkwerkers van diaconale organisaties en projecten (beroepsmatig of vrijwilligers), diakenen, diaconale beleidsmakers, onderzoekers en opleiders in het veld, maar zeker ook medewerkers van maatschappelijke organisaties, van harte welkom!

Praktische informatie

Datum: 25 september 2024
Tijd: 15.30 - 19.30 uur
Locatie:  A Beautiful Mess, Joseph Haydnlaan 2, Utrecht

Aan de bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. 

Aanmelden voor wachtlijst

Alle plekken zijn al geboekt. U kunt zich hieronder aanmelden voor de wachtlijst of voor als u op de hoogte gehouden wilt worden van vergelijkbare bijeenkomsten. We nemen dan contact met u op als er een plek vrij komt of wanneer we opnieuw een dergelijke bijeenkomst organiseren.