Publieksconferentie – De polarisatie voorbij? Denken vanuit de transcendentie van het Goede

29 november 2024 00:00

Polarisatie is een buzzword. Aan analyses van dit complexe vraagstuk geen gebrek. Maar hoe komen we eraan voorbij? Deze conferentie gebruikt een unieke invalshoek voor de analyse en het verkennen van alternatieven: aandacht voor het transcendente karakter van het Goede, gevoed door theologische en wijsgerige visies uit heden en verleden.

Image by Xuan Duong from Pixabay

Deze aandacht voor transcendentie honoreert het krachtige appel van het Goede dat mensen ervaren, maar kritiseert elke claim op het complete inzicht erin. Daarmee boren we een potentieel aan dat kan bevrijden uit het wij-zij-denken en leiden tot sterkere democratische weerbaarheid en solidariteit over de grenzen van verschil.

Over deze dag

Tijdens deze publieksconferentie van het Moral Compass Project wordt het onderzoek dat in dit project in de afgelopen vijf jaar plaatsvond relevant gemaakt voor de vraag hoe we morele polarisatie te boven kunnen komen. Aan de hand van systematisch-historische diepteboringen en workshops over actuele onderwerpen zullen we verruimende en verdiepende perspectieven delen over polarisatie. Centrale vragen zijn: Kan juist een dieper besef van de transcendentie van het Goede helpen om onze diep feilbare, menselijke standpunten onder kritiek te stellen? Kan het feit dat we het Goede nooit geheel in de greep hebben ons helpen te beseffen dat we alleen in dialoog met de ander onze eigen blikvernauwing kunnen overstijgen? Hoe kan dat besef nieuw leven blazen in ons gestolde publieke gesprek ten dienste van het goede samenleven?

Programma

  • 10.00 - 10.30 Openingslezing: analyse van polarisatie
  • 10.30 - 12.30 Keuze uit drie systematisch-historische diepteboringen naar polarisatie \ en uitwegen daaruit (twee rondes)
  • 12.30 – 13.30 Lunch
  • 13.30 – 13.45 Intermezzo
  • 13.50 – 14.30 Plenaire lezing: hoe zijn wij partij in de polarisatie
  • 14.45 – 15.30 Keuze uit twee workshops over actuele (te weinig) gepolariseerde familie en euthanasie
  • 15.45 – 16.15 Slot

Praktische informatie

Datum: vrijdag 29 november
Locatie: Utrecht: Janskerk en Boothstraatkerk

Aanmelden