Symposium: Voortgang van academische theologie-beoefening - is geloven zonder wetenschap mogelijk?

18 oktober 2024 14:00 - 17:00

Geloof, wetenschap en theologiebeoefening – (hoe) gaat dat samen? Die vraag staat centraal in het symposium op 18 oktober in Utrecht, dat het einde markeert van het Seminarium van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten en de jarenlange samenwerking met de PThU.

Aanleiding tot het thema

Per eind 2024 houdt het Seminarium van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland op te bestaan. Sinds de kerstdagen van 1927 heeft deze kerkelijke, theologische opleiding in allerlei vormen en onder diverse namen gefunctioneerd. Sinds de jaren ‘70 was het een plek van academisch onderwijs en onderzoek en van dienstverlening aan de Bond van VEG. De samenwerking met de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) startte in de jaren ’70 in Utrecht en werd vanaf 2007 zeer intensief voortgezet, eerst nog in Utrecht, later in Amsterdam. Het einde van het Seminarium en daarmee van deze samenwerking vroeg om een gezamenlijke afsluiting, die de vorm kreeg van een symposium.

Verschillende factoren droegen bij aan de beëindiging. In de kern raken die factoren steeds aan een spanning tussen geloven, wetenschap en theologiebeoefening. Een spanning die we niet willen vermijden, maar juist steeds in gesprek willen brengen en die in het symposium dan ook wordt gethematiseerd: is geloven zonder wetenschap mogelijk?

Programma

De aspecten en hun spanning worden uitgewerkt in 4 verhalen:

  • een reis langs markante momenten, vanaf 1927 tot het einde van het Seminarium - ds. Eduard van den Berg-Strijker, voorzitter van het Seminariumbestuur
  • een reis met de 19e eeuwse Gunning, langs spanningen tussen geloof en wetenschap die zich onder evangelischen voordeed - dr. Leo Mietus, docent Seminarium
  • een reis langs mogelijkheden/spanningen voor academie en kerk in de interculturele samenleving bij het project 'Toekomstgericht Kerk zijn' - prof. dr. Benno van den Toren, hoogleraar interculturele theologie PThU
  • een reis langs de velden: Blijvende aandacht voor spanningen in, en mogelijkheden van geloof en wetenschap in 'Vrije Evangelische theologie' - dr. Theo Hettema, docent Seminarium

Het programma loopt van 14.00 tot 17.00 uur, inclusief opening, lezingen, pauze, panelgesprek, reflectie en afsluiting. Opening en afsluiting worden verzorgd door dr. Kees Boele, voorzitter college van bestuur van de PThU. Na afloop kunt u tot 18.00 uur napraten met een hapje en een drankje.  

Tijd en kosten

  • Plaats: Congrescentrum Boothstraat 7 Utrecht (vroeger VEG Utrecht-centrum)
  • Toegang gratis

Aanmelden

Aanmelden vóór 1 september. Bent u toch verhinderd, laat dit dan weten; het aantal plekken is beperkt.