Symposium Case Studies Geestelijke Verzorging: Kijk maar. Zij doen meer dan zij dachten

5 oktober 2023

Geestelijk verzorgers bewegen zich met hun werk vaak op een snijvlak van disciplines en methodes. Hoe doen zij dat, met welke motivatie en met welk doel? Binnen het Case Studies Project Geestelijke Verzorging werkten zestig geestelijk verzorgers en een tiental onderzoekers van verschillende instellingen samen aan het in kaart brengen van goede praktijken in de geestelijke verzorging. Tijdens het symposium op 5 oktober ontmoeten geestelijk verzorgers, onderzoekers, brancheorganisaties en beleidmakers elkaar rondom de resultaten van het onderzoek en de betekenis ervan voor praktijk, professionalisering, beleid & onderzoek.

Over de casestudy's

Een honderdtal casestudy’s van individuele begeleiding door geestelijk verzorgers zijn beschreven, besproken en geanalyseerd. Dat gebeurde in zes verschillende onderzoeksgemeenschappen vanuit diverse settings: algemene ziekenhuizen, psychiatrie, ouderenzorg, defensie of justitiële inrichtingen en één gemengde groep vanuit bijvoorbeeld revalidatie, eerstelijnszorg, jeugdzorg, zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, enzovoort. Deelnemers ontdekten dat zij gerichter handelen, meer doelen nastreven, meer theorie toepassen, meer waarneembare effecten teweeg brengen, dan zij gedacht hadden en ook veel meer dan in een eenvoudige beschrijving als 'er zijn' of 'luisteren', tot uitdrukking komt. Dat bewuste kijken draagt bij aan het versterken van de praktijk en van de professionele identiteit, en het geeft taal en aanknopingspunten voor beleid. Ook in de bijeenkomst komen praktijk, onderzoek en beleid aan bod en met elkaar in gesprek.

Een volledig onderzoeksverslag, met ook de deelrapportages van de zes onderzoeksgemeenschappen zal op ucgv.nl beschikbaar komen.

Programma

 • 12.30 uur Inloop
 • 13.00 uur Opening door de dagvoorzitter
 • 13.10 uur Reflecties van deelnemende geestelijk verzorgers
  • In tweetallen zullen deelnemende geestelijk verzorgers ingaan op hun leerproces als onderzoekers in het project, de opbrengst van het project voor hun praktijk en de winst voor beleid en professionalisering.
 • 14.00 uur Presentaties van betrokken onderzoekers
  • Antwoord op de onderzoeksvraag: Wat doen geestelijk verzorgers, waarom en met welke resultaten? Martin Walton
  • Effect op de praktijk van deelnemende geestelijk verzorgers. Niels den Toom
  • Reflecties op onderzoeksmethode en proces van het project. Sjaak Körver
 • 15.00 uur Pauze
 • 15.30 uur Reflecties
  • Vanuit de VGVZ, beroepsvereniging van geestelijk verzorgers. Elsbeth Littooij
  • Vanuit Agora, brancheorganisatie voor palliatieve zorg. Guido Schürmann
  • Vanuit onderzoek. Anke Liefbroer, Tilburg School of Theology
 • 16.15 uur Gesprek met de zaal
 • 17.00 uur Borrel

Locatie en kosten

Het symposium vindt plaats in De Thomas, Prinses Irenestraat 36 (nabij Beethovenstraat en WTC), 1077 WX Amsterdam. De kerk ligt op 5 - 10 minuten loopafstand vanaf NS station Amsterdam Zuid. Komt u liever met de auto, dan kunt u tegen betaling op straat parkeren of parkeren in Q-park Mahler.

Het programma is eventueel ook online te volgen.

Toegang is € 7,50 per persoon.

Betrokken organisaties


Aanmelden

Als u de bijeenkomst op locatie wilt bijwonen, kunt u zich hieronder aanmelden.
Wilt u het symposium liever online bijwonen, gebruik dan dit formulier.

Deelname is € 7,50 per persoon. Bij annulering vindt geen restitutie van de deelnamekosten plaats.

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.