Home/PAO/Studiereizen/Predikantenreis naar Libanon

Christendom in het Midden Oosten – spanning en mogelijkheden

Een studiereis naar Libanon in samenwerking met Instituut voor Oosters Christendom (IVOC) in Nijmegen en de Near East School of Theology (NEST) in Beiroet.

Datum

Definitieve data: 20 t/m 29 juni 2017

Voorbereiding: 18 april (Amsterdam) Let op deze datum is gewijzigd t.o.v. eerdere informatie

Evaluatiedag: 5 september (Amsterdam)

Docenten

prof. Heleen Murre-van den Berg, IVOC

Dr. Rima Nasrallah, NEST

Organisatie: drs. Bert Schussler en dr. Ronelle Sonnenberg

Beschrijving

De kern van het programma is een reis naar Libanon. Deze reis biedt een verdiepende kennismaking met het Midden Oosten, de religies, de culturen en de geschiedenis van het land. Daarnaast leren de deelnemers veel over de geschiedenis van de kerk in het Midden Oosten en in de context van de Islam. De focus ligt op de hedendaagse Oosterse Kerken.

Het programma bestaat uit een voorbereidingsdag met colleges en informatie over de reis, waarbij het studieprogramma nader wordt toegelicht. Op dat moment worden de onderzoeksdoelen van de deelnemers vastgesteld en kan het nodige voorwerk gedaan worden. Naast de voorbereidingsdag vindt een persoonlijke voorbereiding plaats door het bestuderen van literatuur. Iedere deelnemer kiest een onderwerp uit voor een kleinschalig onderzoek met een afgebakende vraagstelling. Tijdens de reis wordt kennisgemaakt met kerken in verschillende gebieden. Op NEST wordt nadere informatie gegeven over (theologische) ontwikkelingen. Er zijn ontmoetingen met vertegenwoordigers van de kerken en de overheid om inzicht te krijgen in de kansen en uitdagingen van het christendom in het Midden Oosten. Ontmoetingen met christenen tijdens bijeenkomsten en kerkdiensten en met moslims geven een beeld van het geestelijke en kerkelijke leven van alle dag. Er zijn excursies naar projecten.

Na de reis volgt in Nederland een evaluatieve dag, waarin reflectie op en integratie van de eigen ervaringen een plaats krijgen.

Programma

Klik hier om het programma te bekijken. Er kunnen tot het laatste moment wijzigingen in optreden vanwege praktische- of veiligheidsredenen.

Doelstellingen

• Na afloop zijn de deelnemers aan dit programma in grote lijnen bekend met de historische en huidige ontwikkelingen van het christendom in Libanon in het bijzonder en het Midden-Oosten meer in het algemeen, met bijzondere aandacht voor de verhouding christendom-islam; de spanning tussen oecumene en pluraliteit binnen het christendom, en de plaats in en bijdrage van deze kerken aan de Libanese maatschappij;

• hebben zij zich nader verdiept in een hieraan gerelateerd onderwerp via een persoonlijke onderzoeksopdracht;

• hebben zij gereflecteerd op de betekenis van hun onderzoek en de reis voor hun persoonlijke spiritualiteit en functioneren in de Nederlandse kerkelijke en maatschappelijke context;

• en hebben zij onderzoek en reflectie vastgelegd in een reflectieverslag aangevuld met artikel en/of presentatie (afhankelijk van de beoogde omvang van het project).

Toetsing

Van elke deelnemer aan het programma wordt betrokkenheid en openheid verwacht ten aanzien van de vragen die aan de orde zijn.

In overleg zal literatuur worden aangereikt en advies voor persoonlijke studie worden gegeven. Van elk onderzoekprogramma wordt een inhoudelijk verslag verwacht. Daarnaast is een persoonlijk reflectieverslag op het leerproces vereist.

Kosten

De kosten zijn circa € 2050,-. Dit is gebaseerd op het volgende: een realistische raming is dat de cursus-, verblijfs- en transport en eventuele entree kosten die in het programma zijn opgenomen samen ca. € 1600,- zullen zijn. Een vliegticket van ca. € 450,- is mogelijk. Let op: vliegtickets worden meestal duurder naar mate ze later worden geboekt. Wij raden aan om een annuleringsverzekering bij het vliegticket af te sluiten voor het geval de reis onverhoopt niet door kan gaan. Ieder is zelf verantwoordelijk het kopen van een vliegticket.

Verdere kosten waarmee men rekening moet houden: luchthavenbelasting, veiligheidsheffing en brandstofheffing, kosten voor paspoort, visum, reis- en annuleringsverzekering, eventueel vaccinaties, persoonlijke uitgaven.

Deelnemers die dit studieprogramma volgen als onderdeel van het aangestuurde deel van de PE kunnen € 350,- korting krijgen per 2 ECTS, in totaal maximaal € 1050,- . Het overblijvende deel van de kosten is als studiereis fiscaal aftrekbaar.

Doelgroep

Predikanten, kerkelijk werkers en kerkelijk kader. Van deelnemers wordt verwacht dat zij hun ervaringen na afloop delen in eigen omgeving / kerk.

Studiepunten

6,5 ECTS (geïntegreerd Sources, Beliefs and Practices)

Literatuur, leervragen en eindopdracht

Ter voorbereiding op de reis ontvangen de deelnemers een reader met artikelen rondom de thema’s van de reis. De studiereis wordt afgerond met een eindopdracht. Tijdens de voorbereidingsbijeenkomst zullen literatuur, persoonlijke leervragen en eindopdracht besproken worden.

Veiligheid

We gaan niet naar de risicogebieden die rood zijn gemarkeerd (zie website ambassade). De oranje gebieden wordt op het moment zelf besloten. Als er risico is gaan we niet. We communiceren het reisprogramma met NEST en de Nederlandse Ambassade.

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie kunt u terecht bij Bert Schussler; predikant@grotekerkapeldoorn.nl, vanaf januari 2017 kunt u ook contact opnemen met Ronelle Sonnenberg; pmsonnenberg@pkn-lichtkring.nl

De inschrijving is gesloten.