Home/Nascholing/PAO in coronatijd

Corona en PAO

De PThU volgt de maatregelen van de overheid en RIVM om zo min mogelijk risico op besmetting te veroorzaken: tot 29 juni worden er geen fysieke cursussen op locatie gegeven. Als u zich voor een cursus heeft ingeschreven dan heeft u hier al meer informatie over ontvangen.


 • + PAO cursussen tot en met 29 juni afgelast

  De PThU heeft moeten besluiten al het onderwijs t/m 29 juni op afstand aan te bieden. Er zal dus tot die tijd geen fysieke activiteit zijn in Amsterdam, Groningen en op Hydepark. Die maatregel geldt ook voor het postacademisch onderwijs.

  In het postacademisch onderwijs willen we de kwaliteit kunnen bieden die u van ons gewend bent. In de meeste gevallen is op afstand niet te realiseren wat de bijeenkomsten wel bieden. Dit betekent dat de meeste cursussen op dit moment geheel vervallen en dus ook niet in digitale vorm aangeboden worden. Deelnemers die zich hadden ingeschreven krijgen hiervan bericht.

  We begrijpen dat dit een teleurstelling is. De meeste onderwerpen die nu vervallen, komen als de omstandigheden het toelaten, volgend jaar opnieuw terug in het programma, zodat ze dan alsnog te volgen zijn – zij het soms in een iets gewijzigde cursusopzet. Bovendien komt er een aantal mooie nieuwe cursussen op het programma. We werken er hard aan om het nieuwe aanbod op de site te krijgen, maar ook dat loopt enige vertraging op. Zodra het er is, volgt nader bericht.

 • + Alternatieve vormen van verdieping

  Mocht u toch deze periode willen gebruiken voor verdere verdieping, dan is wellicht de optie van een literatuurpakket interessant: https://www.pthu.nl/PAO_PThU/overige/Literatuurstudie/

  Daarnaast zijn we breder aan het kijken naar alternatieven die aansluiten bij deze situatie. Juist in en van een crisis is heel veel te leren en er ontstaan veel initiatieven binnen de PThU en bij partners om daar vorm aan te geven, zoals webinars, filmpjes, podcasts, artikelen, focusgroepen (zie ook de informatie onder ‘wat betekent de crisis voor de beroepspraktijk?’). Bent u hierin geïnteresseerd, houd dan de website en de sociale media kanalen in de gaten.

 • + Webinars over pastoraat

  De Theologische Universiteit Kampen, de Protestantse Theologische Universiteit en de Protestantse Kerk bieden de komende weken webinars ‘pastoraat in coronatijd’ aan. De webinars zijn bedoeld voor predikanten en kerkelijk werkers, maar ook pastorale vrijwilligers kunnen meedoen.

  Na een geslaagde eerste en tweede serie, volgt nu vanwege de grote belangstelling een derde (en laatste) serie op 27 mei, 2 en 8 juni. Voor deze data kunt u zich nog aanmelden via de link onderaan.

  1,5 meter en pastoraat

  We moeten we ons, ook als kerken, gaan voorbereiden op een 1,5-meter-netwerksamenleving. Wat betekent dit voor de zorg voor zieken, armen, weduwen en wezen in onze samenleving? Hoe ben je pastor in deze tijd? Hoe houd je als kerkelijk werker, als ambtsdrager of kringleider contact met de mensen in jouw gemeente?

  Graag ondersteunen we je in je (pastorale) zoektocht. Daarom hebben we drie webinars opgezet waarin we kennis met je delen en je uitdagen je eigen pastorale vragen en ervaringen te delen.

  1. Op 27 mei vindt het webinar ‘Alledaags pastoraat in coronatijd’ plaats. In dat webinar staan de volgende onderwerpen centraal:

  • Een pastoraal gesprek (rol, roeping en verwachtingen)
  • Een telefonisch pastoraal gesprek
  • Pastoraat voor nu… en voor later (loslaten, vertrouwen en elkaar vasthouden in crisistijd)

  2. Op 2 juni gaat het webinar over crisispastoraat. Het gaat dan over:

  • Pastoraat in crisissituaties
  • Crisispastoraat in coronatijd
  • Wat kun je doen? Het lijkt zoveel minder, zo anders dan anders…. Wat doet dat met jezelf als pastor, ambtsdrager? Durf je in deze ingewikkelde situaties het evangelie te brengen?

  3. Op 8 juni komen aan bod: 

  • Samenlevingspastoraat
  • Zorg voor de armen, zieken, weduwen en wezen…. terwijl je op afstand moet blijven…
  • Overheidsbeleid en de rol van de (christelijke) gemeenschap

  De webinars zijn van 19.15-21.00 uur. Ze hebben een vaste opbouw. In het laatste half uur gaat de docent in op een casus en/of worden er vragen van de deelnemers beantwoord.

  Per webinar kunnen er 30 mensen meedoen. Voor predikanten en kerkelijk werkers zijn de kosten 75 euro per webinar. Ze ontvangen 0,25 EC voor hun Permanente Educatie. Door een literatuuropdracht kan dit worden uitgebreid met 1,0 EC. Vrijwilligers mogen ‘gratis’ meedoen. Er wordt wel om een gift gevraagd.


  Meer informatie en aanmelden

 • + Online-instrument corona en beroepspraktijk

  Als predikant of geestelijk verzorger wordt u in uw werk op allerlei manieren geconfronteerd met de gevolgen van de coronacrisis. De Rijksuniversiteit Groningen ontwikkelde in samenwerking met de PThU en in overleg met de VGVZ, een online instrument dat u de gelegenheid biedt om aan te geven waar u mee te maken heeft in relatie tot Covid-19.

  Het instrument omvat enkele open vragen die, juist in alle hectiek, lijn kunnen brengen in een moment van reflectie op de situatie en uw handelen daarin. Het kan u zelf helpen om – zij het kort en basaal – woorden te geven aan wat er nu op u afkomt en wat u daarin nodig hebt.

  Voor ons zijn uw overwegingen echter ook van belang. Het totaal aan reacties helpt ons namelijk om zicht te krijgen op de veranderingen, activiteiten en dilemma’s rond het pastor/geestelijk verzorger zijn in deze tijd. 

  Het instrument is in de  periode tot 2 mei door meer dan 40 mensen ingevuld. Dank aan de deelnemers! We gaan eerst met deze resultaten aan de slag. Mogelijk volgt een herhaling in een volgende fase, bijvoorbeeld als er weer beperkt diensten gehouden kunnen worden.

 • + Handreikingen en reflecteren

  Er is en wordt op dit moment binnen en buiten de PThU veel nagedacht en ontwikkeld over verschillende aspecten van het werk als predikant in deze tijd. Samen met de Theologische Universiteit Kampen en de Tilburg School of Catholic Theology ontwikkelden we bijvoorbeeld de website https://www.pastoraatencorona.nl, een handreiking op het gebied van pastoraat aan zieken en stervenden.

  Naast allerlei informatie die beschikbaar is, kan het ook prettig zijn om concreet en persoonlijk ervaringen te delen en te leren van elkaar. Is er een theologisch(e) vraag of praktijk waar u graag met anderen, en met deskundigen vanuit de PThU op wilt reflecteren?
  Laat het ons weten. Wellicht kunnen we dan bij voldoende aanmeldingen een online gesprek organiseren, zoals al gebeurde rond vragen over Avondmaal vieren. U kunt zich hiervoor aanmelden via cbs@pthu.nl