Home/Nascholing/Overige informatie en voorwaarden/Toelichting op cursussen

Toelichting cursusoverzicht PAO

Het PAO cursusaanbod is bestemd voor alle theologische professionals, onafhankelijk van kerkgenootschap of gezindte. Veel van onderstaande toelichting is voor iedereen van belang, maar wanneer u cursussen volgt in het kader van de Voortgezette Nascholing (Permanente Educatie) van de Protestantse Kerk in Nederland dan is voor u het volgende speciaal relevant:

  1. Voor de Voortgezette Nascholing van de Protestantse Kerk volgt u in een cyclus van 5 jaar, afhankelijk van uw werktijd, 1 tot 3 cursussen uit het aangestuurde aanbod van de PThU. Een aangestuurde cursus van de PThU omvat 56 studie-uren. Bij 80-100% werktijd volgt u 3 cursussen, bij 50-79% volgt u 2 cursussen, bij 33-49% volgt u 1 cursus.
  2. De studielast van de cursus wordt uitgedrukt in ECTS. Eén ECTS betekent 28 studie-uren en dit staat gelijk aan één PE punt. Wanneer u in de cursusinformatie kijkt, vindt u een specificatie van de PE punten.
  3. Een deel van de uren bestaat uit colleges, het grootste deel echter uit zelfstudie. Voor een cursus van 2 ECTS moet u daarom rekening houden met in totaal 30 tot 40 uur voorbereidings- en/of verwerkingstijd. Cursussen bestaan in de regel uit twee of meer contactdagen op Nieuw Hydepark en voor het overige zelfstudie.
  4. Naast de vermeldde cursussen biedt de PThU ook het individuele literatuurpakket (met bijbehorend contract) en regionale studiekringen op verzoek aan.

Aangestuurd of Onder eigen regie?

In principe vallen alle cursussen die de PThU aanbiedt onder het aangestuurde deel, tenzij het bij de cursus anders is aangegeven. Het is uiteraard ook mogelijk curusssen te laten vallen in het deel 'onder eigen regie'.

Kosten

Tenzij anders vermeld betaalt u geen cursuskosten als u de cursus kunt onderbrengen in het aangestuurde deel van de voortgezette nascholing.

Competenties

In de cursusomschrijvingen wordt verwezen naar de competenties, zoals deze gehanteerd worden in het onderwijs van de PThU. Wat deze competenties behelzen vindt u hier.

Aanwezigheid en toetsing

Wie zich voor een cursus opgegeven heeft wordt geacht 100% aanwezig te zijn. Wie onverwacht minder dan 75% van de cursustijd aanwezig kan zijn zal geen certificaat van deelname ontvangen. Als er in het programma een toetsing voorzien is, zal een certificaat slechts afgegeven worden nadat de docent het judicium ‘voldoende’ heeft gegeven.