Home/Nascholing/Overige informatie en voorwaarden/Cursusaanbod van derden

Cursusaanbod van derden

Protestantse Kerk in Nederland, permanente educatie

Meer informatie op https://www.protestantsekerk.nl/thema/permanente-educatie

Areopagus/IZB

Meer informatie op www.izb.nl, onder de link ‘Areopagus’

Stichting Contextueel Pastoraat Nederland

Meer informatie op www.contextueelpastoraat.nl

Stichting Geweldloos Samenleven i.s.m. het Doopsgezind Seminarium

Meer informatie op www.geweldloossamenleven.nl

7evende Hemel

Meer informatie op www.7evendehemel.nl

Rijksuniversiteit Groningen

Meer informatie en cursussen op www.rug.nl/ggw/pao

LUCE Centrum voor Religieuze Communicatie

Meer informatie op www.luce.nl

Radboudumc KPV-Expertisecentrum Geestelijke Verzorging en Pastoraat

Meer informatie op https://www.radboudumc.nl/afdelingen/geestelijke-verzorging-en-pastoraat/onderzoek-en-onderwijs