Home/Nascholing/Overige informatie en voorwaarden/Literatuur en literatuurstudies

Individueel literatuurpakket

De Protestantse Theologische Universiteit kent verschillende cursusvormen. De belangrijkste zijn de cursussen die in het overzicht vermeld staan en door hoogleraren en docenten van de PThU verzorgd worden. Daarnaast kennen we (naast de zojuist onder 3 genoemde aanvullende literatuurstudie) ook het individuele literatuurpakket (met bijbehorend contract) en regionale studiekringen op verzoek.