Home/Nascholing/Clusters 2019-2020/Cluster: Spiritualiteit
Cursuscode:
D192018/D192019/D192020
ECTS:
6
Docenten:
prof. dr. Klaas Spronk, prof. dr. Annette Merz, dr. Ge Speelman, dr. Arjan Plaisier, dr. Theo Witkamp
Kosten:
€ 1749,-
Max aantal deelnemers:
20
Onderzoeksgroep:
S,B,P
Wanneer
19 & 20 mei 2020; 2, 3 & 16, 17 juni 2020
Deadline inschrijving:
12 mrt 2020

Cluster Spiritualiteit

Onder een cluster verstaan we drie thematisch verwante cursussen die zo gepland staan dat u vijf weken achter elkaar verlof op kunt nemen om deze te volgen. U kunt zo in één keer de 6 studiepunten van het aangestuurde deel van de PE verwerven.

Het cluster Spiritualiteit bevat de volgende drie cursussen:

De wetenschappelijke bestudering van spiritualiteit en de persoonlijke en gezamenlijke  behoefte aan spiritualiteit vormen het onderwerp en de motivatie van dit cluster. Het gaat hierbij, kort gezegd in de woorden van Kees Waaiman,  om de God-menselijke betrekking die tot transformatie leidt. De focus die we willen aanbrengen is die van de spiritualiteit die een hedendaags pastor nodig heeft om zijn/haar werk te kunnen doen. Het gaat dus om de spiritualiteit van de theoloog. Het is de bedoeling dat de eigen spiritualiteit op academische wijze gevoed wordt door samen grondig teksten te bestuderen, deze teksten ons eigen te maken, verder samen door te denken over wat men daarin tegenkomt, bijgepraat te worden vanuit het veld van spiritualiteitsstudies en te reflecteren over de  eigen geestelijke behoeften en identiteit. De setting van Nieuw Hydepark biedt mogelijkheden om hiermee niet alleen op studieuze wijze bezig te zijn.

Als u aan het gehele cluster wilt deelnemen, dient u zich voor alle drie de cursussen afzonderlijk in te schrijven. Deelname aan één of twee cursussen is uiteraard ook mogelijk.