Home/Nascholing/Clusters 2019-2020/Cluster: Kerk
Cursuscode:
D192012/D192013/D192014
ECTS:
6
Docenten:
Prof.dr. Henk de Roest, dr. Pieter Vos, dr. Gert van Klinken, prof.dr. Hans-Martin Kirn
Kosten:
€ 1749,-
Max aantal deelnemers:
20
Onderzoeksgroep:
B, S, P
Wanneer
11, 12, 25, 26 mei 2020, 15 & 16 juni 2020
Deadline inschrijving:
16 mrt 2020

Cluster Kerk

Onder een cluster verstaan we drie thematisch verwante cursussen die zo gepland staan dat u vijf weken achter elkaar verlof op kunt nemen om deze te volgen. U kunt zo in één keer de 6 studiepunten van het aangestuurde deel van de PE verwerven.

Het cluster Kerk bevat de volgende drie cursussen:

Tweede cursus 'Predikant in het dorp' op: 11 & 12 mei 2020. U kunt zich nu inschrijven.


In dit cluster gaat het enerzijds om de ondersteuning van het dagelijks werk in de kerk, anderzijds om de doordenking van ontwikkelingen die met het kerkzijn te maken hebben. Het onderwerp is deze keer: Kerk en individu.  De achtergrond hiervan vormt de ervaring van de predikanten en kerkelijk werkers dat ze steeds meer op de persoon gericht maatwerk verrichten en dat de kerkleden (‘de klanten’) vooral bij doop en uitvaart allerlei persoonlijke verlangens hebben die ze aan de voorganger (‘de professional’) voorleggen. Soms brengen ze de voorganger in problemen. Het komt voor dat men pastoraal water bij de theologische wijn doet en het eigen geweten oprekt om maar dienstbaar te zijn. We stuiten ook in de kerk op wat Charles Taylor ‘expressief individualisme’ als kenmerk van een ‘cultuur van authenticiteit’ noemt, merkt dr. Pieter Vos (die een van de cursussen zal geven) op. Dit roept de vraag op naar de betekenis van het individu in relatie tot de christelijke gemeente en tot de kerk als geheel en dat weer in de context van de maatschappelijke ontwikkelingen.

Waar we in de kerk op stuiten speelt in de cultuur immers ook een rol in verschillende soorten van spanning tussen individuele vrijheid versus groepsdenken en tussen lokaal versus internationaal (‘ergens-mensen’ versus ‘nergens-mensen’). De spanning tussen individuele oriëntatie en sociale cohesie speelt niet alleen in de kerk, maar in de hele samenleving en vormt daar een grote uitdaging. Wat predikanten en kerkelijk werkers in de eigen gemeente of op de eigen werkplek meemaken en hoe ze daarmee omgaan is, als pars pro toto, daarom niet alleen een bijdrage aan de kerk, maar ook aan de samenleving.

Als u aan het gehele cluster wilt deelnemen, dient u zich voor alle drie de cursussen afzonderlijk in te schrijven. Deelname aan één of twee cursussen is uiteraard ook mogelijk.