Home/Nascholing/Clusters 2019-2020/Cluster: Jeugd en Godsdienstige opvoeding
Cursuscode:
D192015/D192016/ D192017
ECTS:
6
Docenten:
dr. Erik Renkema, dr. Petruschka Schaafsma, dr. Ronelle Sonnenberg, prof.dr. Pieter Vos, dr. Theo Witkamp, drs. Huib Zegwaart
Kosten:
€ 1749,-
Max aantal deelnemers:
20
Onderzoeksgroep:
S, B, P
Wanneer
14 & 15 mei 2020, 28 mei 2020 & 4 juni 2020, 11 & 18 juni 2020
Deadline inschrijving:
5 mrt 2020

Opvoeden in het licht van geloof en theologie

Onder een cluster verstaan we drie thematisch verwante cursussen die zo gepland staan dat u vijf weken achter elkaar verlof op kunt nemen om deze te volgen. U kunt zo in één keer de 6 studiepunten van het aangestuurde deel van de PE van de PKN verwerven.

Het cluster Opvoeden bestaat uit de volgende drie cursussen:

Het is duidelijk dat vragen over opvoeding urgent zijn. De wereld waarin wij leven, met zijn nadruk op consumentisme, vormt een stevige uitdaging voor opvoeders. Jongeren krijgen veel prikkels en hebben veel keus. Er wordt daardoor veel van hen gevraagd. Ze worden steeds uitgedaagd zelf te kiezen wat er bij hen past. Zo worden ze al snel geconfronteerd met de vraag wie ze eigenlijk zijn.  Hoe kunnen de opvoeders hen daarin begeleiden? Welke idealen en welke tools hebben ze daarvoor?

Wij zijn die opvoeders? Niet alleen een vader of een moeder: ‘It takes a village to raise a child.’ Een kerngezin is wel belangrijk, maar tegelijk te klein en te kwetsbaar. In feite is de hele leefwereld van kinderen en jongeren relevant, met daarin als belangrijke plekken thuis, school en kerk en deze weer in de context van de hele maatschappij. Hoe wordt op deze plaatsen naar kinderen gekeken en welk mensbeeld hanteert men? Welke voorbeelden krijgen kinderen te zien en wat voor voorbeeld wil je zijn?  Welke opvoedingsidealen, – stijlen en – mogelijkheden treffen we aan? Het spreekt niet vanzelf dat er veel coherentie zal zijn. De geloofstraditie uit de kerk is niet automatisch dezelfde als die van thuis, terwijl deze op school wellicht nauwelijks herkend wordt en de maatschappij behoorlijk gefragmentariseerd is. Tegelijk wordt alom de waarde van het kind beleden en investeren we als samenleving veel in de ontwikkeling van jongeren.

Theologie kan helpen om de vragen zowel fundamenteel als ook praktisch aan te pakken. In dit cluster gebeurt beide. In de cursus van Sources wordt de vraag gesteld tot wat voor mensen wij willen opvoeden. Dit gebeurt door de verrassend actuele discussie tussen Paulus en de sofisten in de eerste brief aan de Korintiërs te bestuderen. In de cursus van Beliefs gaat het om mensbeelden en voorbeelden en welke betekenis afhankelijkheid hierbij heeft. Bij Practices gaat het om de invloed en de rol van kerk, huis en school bij de geloofsopvoeding.  Wat zijn ieders verantwoordelijkheden?