Home/PAO/Clusters 2018-2019/Cluster Theologisch leidinggeven
Cursuscode:
ECTS:
6
Docenten:
Teugels, Spronk, Brouwer e.a.
Kosten:
€ 1740,-
Max aantal deelnemers:
20
Onderzoeksgroep:
B, S, P
Wanneer
7, 8, 21, 22 januari, 4 en 5 februari 2019
Deadline inschrijving:
23 nov 2018

Cluster Theologisch leiding geven

Onder een cluster verstaan we drie thematisch verwante cursussen die zo gepland staan dat u vijf weken achter elkaar verlof op kunt nemen om deze te volgen. U kunt zo in één keer de 6 studiepunten van het aangestuurde deel van de PE verwerven.

Het cluster Theologisch leidinggeven bevat de volgende drie cursussen:

In zijn beschrijving van de cursus ‘Autoriteit en leiderschap van de theoloog’ schrijft dr. Rein Brouwer: “Leiderschap heeft alles te maken met hoe de predikant zich verhoudt tot de identiteit van de geloofsgemeenschap. En autoriteit ontstaat wanneer de leider erkend wordt als degene die de identiteit van de groep belichaamt en verder kan helpen.” Deze zinnen maken duidelijk dat het bij leiding geven om meer gaat dan om technieken en inzichten in processen en leiderschapsstijlen. Er komen ook vragen op naar wat een christelijke gemeenschap eigenlijk is en op welke wijze deze gemeenschap begeleid en gestimuleerd kan worden om de eigen identiteit te beamen. Daarom heeft het cluster van drie cursussen over leiding geven de titel ‘Theologisch leiding geven’ gekregen. De predikant is als leider tevens theoloog, degene die de Schriften opent en de mensen naar het brood leidt; de theoloog die de gezamenlijke ervaringen helpt interpreteren; de leider die niet alleen de wegen een beetje kent, maar ook het doel; de theoloog die apart kan staan en die zich tegelijk kan verbinden met hen die naar haar of hem kijken.

De eerste cursus, ‘Leiding geven boven N.A.P.’, is primair ambachtelijk van karakter. Hier kunt u leren om concreet gestalte te geven aan uw leiderschapstaken en op vrijer en steviger wijze uw positie in te nemen. Wanneer u deze cursus gevolgd heeft, weet u wat het is om ‘non anxious present’ te zijn. Als bijbels referentiepunt voor deze vorm van leiderschap is Mozes een boeiende figuur. Hij is ‘onze leraar’, is vaak gezegd en dat is hij ook in dit opzicht. Juist dan valt op dat hij meerdimensionaal uit de teksten opkomt en dat de reacties op hem dat ook zijn. De tweede cursus gaat zijn sporen na in de bijbel en in de rabbijnse literatuur. De derde cursus is boven al genoemd. Hij heeft geen aanbeveling meer nodig. Na het volgen van dit cluster heeft u zich grondig bezonnen op uw eigen positie, taken en mogelijkheden als geestelijk leider en zult u zich beter toegerust voelen om deze rol op u te nemen.

Als u aan het gehele cluster wilt deelnemen, dient u zich voor alle drie de cursussen afzonderlijk in te schrijven. Deelname aan één of twee cursussen is uiteraard ook mogelijk.