Home/Nascholing/Cursusaanbod 2019-2020/De uitvinding van het individu D192012
Cursuscode:
D192012
ECTS:
2
Docenten:
Dr. Gert van Klinken
Kosten:
€ 583,-
Max aantal deelnemers:
20
Onderzoeksgroep:
Sources
Wanneer
11 & 12 mei 2020
Deadline inschrijving:
3 mrt 2020

De uitvinding van het individu

Beschrijving

In zijn veelbesproken boek Inventing the Individual. The Origins of Western Liberalism van 2014 presenteert de politieke filosoof Larry Siedentop (geb. 1936) een uitdagende visie op de christelijke wortels van het moderne seculiere denken over de “morele gelijkheid“ van mensen en hun status als vrije individuen in een humane samenleving. Deze wortels liggen volgens Siedentop in de “morele revolutie” van het bijbelse christendom en het daarop gebaseerde uitwerken van nieuwe vormen van recht en macht in kerk en samenleving in de Middeleeuwen. Niet Renaissance en Verlichting, maar juist de Middeleeuwen legden dus de basis voor het moderne denken over individu en gemeenschap. Het boek presenteert zich als een apologie van het westerse liberale denken en zijn morele implicaties, door christelijk geloof en secularisme met elkaar te verzoenen. Maar het boek roept hierbij ook vragen op over de blijvende betekenis van religie en geloof als kritisch tegenover in een geïndividualiseerde samenleving , die niet alleen met liberale denkpatronen te beantwoorden zijn. De spanning tussen individuele oriëntatie en sociale cohesie blijft een uitdaging. Ook daarom is het boek de moeite waard. Sterke en zwakke punten (ook van de weergave van verschillende perioden van de geschiedenis) zullen tijdens de cursus ter discussie gesteld worden.

Doelstelling

U maakt grondig kennis met Siedentops boek Inventing the Individual. The Origins of Western Liberalism (2014; Penguin 2015) over de christelijke achtergronden van het westerse denkbeeld van gelijkheid en van individuele vrijheid. 

Competenties

Hermeneutische en disciplinaire (kerkgeschiedenis).

Toetsing

Voor wie alleen deze cursus uit het cluster volgt geldt:

  • Iedere deelnemer schrijft een essay met één zelf gekozen thema, gerelateerd aan het boek van Siedentop. Het essay bevat ca 1.200 woorden.
  • Op een van beide cursusdagen legt de cursist een concept voor, dat met groepsleden wordt besproken. De cursist overlegt met de docent aan wie het essay voor een korte feedback zal worden gezonden (richtlijn: essays met zwaartepunt op de hoofdstukken 9 t/m 16 gaan aan prof.dr. H.-M. Kirn, essays met zwaartepunt op de hoofdstukken 17 t/m 25 aan dr. Gert van Klinken). Het essay dient te voldoen aan de maatstaven van academische competentie in de zin van kwaliteit van vraagstelling, argumentatie, verwerking van leerstof en conclusie.
  • De uiterste inlevertermijn van het essay is 26 mei 2020, d.i. twee weken na de laatste cursusdag.

 Voor wie meerdere cursussen of het hele cluster volgt: in dit geval wordt slechts één essay of leerprocesnota geschreven, zie hiervoor de nadere info toetsing cluster

In dat geval kan men de gekozen delen uit Siedentop in een uitgebreid essay of leerprocesverslag (ca. 3.000 woorden) verwerken.

Doelgroep

Ieder die zich interesseert in de verhouding van christendom en de moderne individualistische en pluralistische samenleving.

Studiepunten

2 ECTS, Sources

Literatuur

  • Larry Siedentop, Inventing the Individual. The Origins of Western Liberalism. Penguin, London 2015, 433 pp. (363 pp. tekst; verplicht: van hoofdstuk 9 t/m Epilogue, ca. 250 pp.)

Vergelijk ook:

  • J.L. Bessmertnyj, O.G. Oexle, Das Indidivuum und die Seinen. Individualität in der okzidentalen und in der russischen Kultur in Mittelalter und Neuzeit, Göttingen 2001.
  • L. Infantino, Individualism in Modern Thought. From Adam Smith to Hayek, London 1998.

J.J. Martin, Myths of Renaissance Individualism, Basingstoke 2006.

  • M. Miegel, S. Wahl, Das Ende des Individualismus. Die Kultur des Westens zerstört sich selbst, 4. Aufl., München 1998.
  • R. Porter (ed.), Rewriting the Self. Histories from the Renaissance to the Present, London 1997.
  • Ch. Taylor, Sources of the Self. The Making of the Modern Identity, 11th ed., Cambridge 2010.
  • R. van Dülmen, Die Entdeckung des Individuums 1500-1800, Frankfurt/M. 1997.

Cluster

Deze cursus is onderdeel van het cluster Kerk. De andere twee cursussen zijn:

Als u aan het gehele cluster wilt deelnemen, dient u zich voor alle drie de cursussen afzonderlijk in te schrijven. Deelname aan één of twee cursussen is uiteraard ook mogelijk.