Home/Nascholing/Cursusaanbod 2019-2020/Geloofsopvoeding door ouders, leraren & kerkelijke professionals - D192017
Cursuscode:
D192017
ECTS:
2
Docenten:
dr. Erik Renkema (Windesheim) ; dr. Ronelle Sonnenberg (PThU)
Kosten:
€ 583,-
Max aantal deelnemers:
20
Onderzoeksgroep:
P
Wanneer
11 & 18 juni 2020
Deadline inschrijving:
31 mrt 2020

Geloofsopvoeding door ouders, leraren en kerkelijke professionals

Beschrijving

In deze cursus doordenken we in het kader van de geloofsopvoeding de rol van ouders en verzorgers, leerkrachten/docenten en professionals in de kerk, en hun onderlinge verhoudingen. Welke invloed hebben zij op de geloofsontwikkeling van jonge mensen (kinderen/jongeren)? Welke rolopvattingen hebben deze professionals en ouders/ verzorgers bij hun (pedagogisch) verantwoordelijkheden? Welke rol speelt de culturele dimensie daarbij? We verkennen het ontstaan van nieuwe samenwerkingen in de geloofsopvoeding. Natuurlijk bestaat de jonge mens niet en is kennis van de context waarin jonge mensen leven noodzakelijk. Daarom hopen we in de casuïstiek verschillende contexten ‘aan het woord te laten’.

Deze cursus bestaat uit twee brandpunten:

  1. Levensbeschouwelijke vorming op scholen. We verkennen hierin de uitdagende rol van scholen en levensbeschouwelijk onderwijs in de samenleving en visies op het vormgeven van dit onderwijs
  2. Geloofsopvoeding in huis en kerk. We analyseren en reflecteren op de rol van kerkelijke leiders en ouders/verzorgers als het gaat om geloofsopvoeding. We hebben speciale aandacht voor de onderliggende normativiteit.

Doelstelling

Na afloop van deze cursus heeft u:

  • Een helder zicht gekregen in ontwikkelingen in theorievorming over geloofsopvoeding en bijbehorende rollen
  • Kent u de verscheidenheid en uitdagingen van levensbeschouwelijke vorming op scholen en van geloofsopvoeding in kerk en gezin.
  • Kunt u als professional een relevante casus uit uw praktijk rond geloofopvoeding beschrijven, analyseren en theologisch evalueren.  

Competenties

Praktisch-theologische en in het bijzonder godsdienstpedagogische competenties.

Studiepunten

2 ECTS

Toetsing

De toetsing bestaat uit een individuele reflectie op de thematiek met het oog op de eigen context, in een document van maximaal 3000 woorden.  Deze vorm van verwerking wordt ook gekozen wanneer men het hele cluster volgt, maar het werkstuk zal dan groter zijn. Zie verder: toetsing cluster

Cluster

Deze cursus is onderdeel van het cluster Opvoeding in het licht van geloof en theologie.

De andere twee cursussen zijn:

Doelgroep

Predikanten en kerkelijk werkers die zich willen bezinnen op hun pedagogie.

Locatie & data

11 & 18 juni, Amsterdam (exacte locatie volgt nog).

Literatuur

  • A. Mulder & H. Snoek (eds.). Werken met diepgang. Levensbeschouwelijke communicatie in de praktijk van onderwijs en kerk. (2012), hoofdstukken 1, 2
  • Renkema, E. (2018). Two of a Kind. The Identity of Cooperation Schools in the Netherlands and the Correlation with Religious Education. Ede: GVO drukkers. Hoofdstuk 1 en 7 (introductie en conclusies/discussie).
  • Van de Koot-Dees, D. (2013). Prille geloofsopvoeding. Een kwalitatief onderzoek naar de rol van geloven in jonge protestants-christelijke gezinnen in Amsterdam. Zoetermeer: Boekencentrum. Hoofdstukken 1, 3, 4, 11
  • Nel, M., 2018, Youth Ministry: An inclusive missional approach, in HTS Religion & Society Series Volume 1, pp. i-420, AOSIS, Cape Town. Hoofdstuk 4, p. 155-176  [open access]
  • Ter Horst, W. Christelijk pedagogiek als handelingswetenschap. Kok: Kampen 2008, pp.183-195