Home/Nascholing/Cursusaanbod 2019-2020/Afhankelijkheid & voorbeeldigheid in de opvoeding - D192016
Cursuscode:
D192016
ECTS:
2
Docenten:
dr. Petruschka Schaafsma, prof.dr. Pieter Vos
Kosten:
€ 583,-
Max aantal deelnemers:
20
Onderzoeksgroep:
B
Wanneer
28 mei 2020 & 4 juni 2020
Deadline inschrijving:
27 mrt 2020

Afhankelijkheid en voorbeeldigheid in de opvoeding

Beschrijving

We beginnen vanuit de theologische antropologie: welk licht werpt een religieus mensbeeld op het relationeel karakter van menszijn? Aan de hand van een tekst van Schleiermacher denken we na over afhankelijkheid als kenmerk van geloof en van mens zijn, en als geleefde werkelijkheid in het gezin. Hoe grijpen de afhankelijkheid van God en de afhankelijkheid in het gezin in elkaar? Welk beeld van opvoeding ontstaat daaruit?

Het tweede aandachtsveld gaat over de betekenis van voorbeeldigheid. In opvoeding en onderwijs zijn voorbeeldfiguren van groot belang. Denk ook aan de navolging van Christus. Toch is het niet meteen duidelijk hoe, wat en waartoe je van voorbeeldige voorbeelden zou kunnen leren. Is het doel te worden zoals het voorbeeld? Maar hoe verhoudt dit zich dan tot een ander belangrijk doel van opvoeding en vorming: een zelfstandige en authentieke persoonlijkheid worden. Deze vragen worden onder meer belicht aan de hand van teksten van Kierkegaard.

Doelstelling

Na afloop van deze cursus:

  • Hebt u verdiept inzicht in afhankelijkheid als kenmerk van een religieus mensbeeld, en kunt u dit kenmerk verbinden met geleefde afhankelijkheidsrelaties in familie en gezin.
  • Hebt u verdiept inzicht in de wijsgerig-pedagogische en theologische betekenis en functie van voorbeeldigheid in opvoeding en onderwijs;
  • Kunt u de betekenis verwoorden van de noties afhankelijkheid en voorbeeldigheid voor opvoeding en vorming in relatie tot enkele kenmerkende theologische teksten, en tot enkele kenmerkende aspecten van de huidige tijd. 

Competenties:

Academische en hermeneutische competenties

Studiepunten:

2 ECTS

Toetsing

De toetsing bestaat uit een individuele reflectie op de thematiek met het oog op de eigen context, in een document van maximaal 3000 woorden.  Deze vorm van verwerking wordt ook gekozen wanneer men het hele cluster volgt, maar het werkstuk zal dan groter zijn. Zie verder: toetsingcluster

Cluster

Deze cursus is onderdeel van het cluster Opvoeding in het licht van geloof en theologie.

De andere twee cursussen zijn:

Doelgroep

Predikanten en kerkelijk werkers die zich willen bezinnen op hun pedagogie.

Locatie

28 mei 2020 en 4 juni 2020 te PThU Amsterdam 

Literatuur

Passages uit:

  • Primaire teksten van Schleiermacher en Kierkegaard ondersteund door secundaire literatuur (nader te bepalen)