Home/PAO 2019-2020/PAO1617
Sorteer op:

PThU

De Maaltijd van de Heer (Beliefs)
Beliefs, ECTS: 2, D-PAO-1617-05B
4 en 5 juli 2017 INSCHRIJVING GESLOTEN
Doorn
Prof. dr. J. Muis, dr. E.P. Schaafsma, dr. P.H. Vos
Liberaal Christendom
Beliefs, ECTS: 2, A-PAO-1617-22B
13, 27 maart 2017 INSCHRIJVING GESLOTEN
Amsterdam
Prof. dr. H.S. Benjamins
Pionieren en nieuwe kerkplekken ontwikkelen. Locatie Amsterdam
Practices, ECTS: 2, A-PAO-1617-30P
23 januari, 13 februari 2017 INSCHRIJVING GESLOTEN
Amsterdam
Prof. dr. H.P. de Roest
Boven N.A.P.: motiverend leiderschap (juni 2017)
Practices, ECTS: 2, D-PAO-1617-16P
15, 16 juni en 6 juli 2017 INSCHRIJVING GESLOTEN
Doorn
Drs. J.D. van Ark, dr. H.M. van den Bosch
Sarah Coakley’s verdiepende praktijken: theologie, ascese, seksualiteit, God
Beliefs, ECTS: 0,5, A-PAO-1617-42B
20 januari 2017
Amsterdam
Prof. dr. Heleen Zorgdrager en dr. Theo Hettema
Geloof in de publieke ruimte. Locatie Amsterdam
Beliefs, ECTS: 2, A-PAO-1617-25B
8 en 29 november 2016: Inschrijving gesloten
Amsterdam
Prof.dr. R. Reeling Brouwer, dr. G.J. van Klinken
Klinische Pastorale Vorming
Practices, ECTS: 20, E-PAO-1617-01P
Kennismakingsdag 8 juni 2016. Start blok A 26 september 2016
Vormingscentrum Beukbergen (Huis ter Heide)
Drs.G.F. Struijs
Geloven volgens het Oude Testament, Jorg Jeremias. Locatie Groningen
Sources, ECTS: 2, G-PAO-1617-31S
10 oktober, 14 november 2016: Inschrijving gesloten
Groningen
Prof.dr. Klaas Spronk
Theologie en seksualiteit - Om een veilige en heilige gemeenschap
Beliefs, ECTS: 2, A-PAO-1617-26B
24 januari en 14 februari 2017 INSCHRIJVING GESLOTEN
Amsterdam
Prof. dr. H.E. Zorgdrager
Geloven volgens het Oude Testament, Jörg Jeremias. Locatie Amsterdam
Sources, ECTS: 2, A-PAO-1617-19S
7, 28 november 2016: Inschrijving gesloten
Amsterdam
Prof.dr. Klaas Spronk
Pionieren en nieuwe kerkplekken ontwikkelen. Locatie Groningen
Practices, ECTS: 2, G-PAO-1617-29P
16 januari, 6 februari 2017 INSCHRIJVING GESLOTEN
Groningen
Prof. dr. H.P. de Roest
Heilteksten uit Jesaja
Sources, ECTS: 2, D-PAO-1617-20S
21, 22 november 2016: Inschrijving gesloten
Doorn
Dr.M.C.A. Korpel
De radicale Bonhoeffer - Het ‘religieloze christendom’ van Peter Rollins
Beliefs, ECTS: 2, D-PAO-1617-13B
9 , 10 februari 2017 INSCHRIJVING GESLOTEN
Doorn
Prof. dr. F. de Lange
Re-staging the Passion
Practices, ECTS: 2, A-PAO-1617-27P
16 januari, 6 februari 2017 INSCHRIJVING GESLOTEN
Amsterdam
Prof. dr. M. Barnard, dr. M.C.M. Klomp
Migratie, theologie en kerk-zijn
Beliefs, ECTS: 2, D-PAO-1617-18B
28, 29 november 2016 Inschrijving gesloten
Doorn
Prof.dr. D Nagy
Twee parabels van de wijngaard
Sources, ECTS: 2, D-PAO-1617-15S
11, 12 mei 2017
Doorn
Prof. dr. A.B. Merz
Zielzorg is bidden?
Practices, ECTS: 2, A-PAO-1617-09P
26 juni, 3 juli 2017 INSCHRIJVING GESLOTEN
Amsterdam
Dr. R.J. de Vries
Geloof in de publieke ruimte. Locatie Groningen
Beliefs, ECTS: 2, G-PAO-1617-33B
11 oktober, 15 november 2016: Inschrijving gesloten
Groningen
Prof.dr. R. Reeling Brouwer, dr. G.J. van Klinken
Verdieping interim: groepsmediation
Practices, ECTS: 2, D-PAO-1617-38P
1 en 2 december 2016 Inschrijving gesloten
Doorn
Mr. Jacques de Waart en drs. Jodien van Ark
Bidden - Gebed in de Joodse traditie
Sources, ECTS: 2, A-PAO-1617-07S
22, 29 mei 2017 INSCHRIJVING GESLOTEN
Amsterdam
Prof. dr. A. Houtman
Christelijk geloof en evolutie
Beliefs, ECTS: 2, D-PAO-1617-11B
16, 17 januari 2017 INSCHRIJVING GESLOTEN
Doorn
Prof. dr. G. van den Brink
Kwetsbaarheid en vergankelijkheid bij Luther
Sources, ECTS: 2, D-PAO-1617-14S
18 en 19 mei 2017
Doorn
Prof. dr. H.M. Kirn
Meer dan hout en steen
Practices, ECTS: 2, D-PAO-1617-12P
2, 3 februari 2017 INSCHRIJVING GESLOTEN
Doorn
Drs.J. van Ark
Boven N.A.P. : Motiverend Leiderschap (oktober 2016)
Practices, ECTS: 2, D-PAO-1617-10P
4, 5 oktober en 1 november 2016: Inschrijving gesloten
Doorn
Drs. J.D. van Ark, dr. H.M. van den Bosch
Het oudste verhaal van Adam en Eva: Bijbel en mythe
Sources, ECTS: 2, A-PAO-1617-21S
17 januari, 7 februari 2017 INSCHRIJVING GESLOTEN
Amsterdam
Dr. M.C.A. Korpel
De kerkelijke ambten in de steigers
Beliefs, ECTS: 2, A-PAO-1617-37B
30 mei, 20 juni 2017 INSCHRIJVING GESLOTEN
Amsterdam
Prof. dr. J. Muis en dr. mr. K.W. de Jong
Hedendaagse spiritualiteit
Beliefs, ECTS: 2, D-PAO-1617-17B
29, 30 juni 2017 INSCHRIJVING GESLOTEN
Doorn
Dr.G.M.Speelman
Cluster De Maaltijd van de Heer
Alle, ECTS: 6, D-PAO-1617-02SBP
6, 7, 20 en 21 juni en 4 en 5 juli 2017 INSCHRIJVING GESLOTEN
Doorn
Dr. L.Th. Witkamp, dr. E.A. Postma, dr. J. Muis, dr. E.P. Schaafsma, dr. P.H. Vos
De Maaltijd van de Heer (Practices)
Practices, ECTS: 2, D-PAO-1617-04P
20, 21 juni 2017 INSCHRIJVING GESLOTEN
Doorn
Prof. dr. M. Barnard, dr. C.M. Klomp en Dr. E.A. Postma
Cluster Bidden
Alle, ECTS: 6, A-PAO-1617-06SBP
22 en 29 mei, 12, 19 en 26 juni en 3 juli 2017 INSCHRIJVING GESLOTEN
Amsterdam en Groningen
prof. dr. A. Houtman, prof. dr. R.H. Reeling Brouwer, dr. R.J. de Vries
God in het dagelijks leven
Beliefs, ECTS: 2, G-PAO-1617-32B
17 januari, 14 februari 2017 INSCHRIJVING GESLOTEN
Groningen
Prof. dr. B. van den Toren, dr. H.M. van den Bosch
Summerschool 2017: Geloof maakt de mens!
Sources, Beliefs en Practices, ECTS: 2, E-PAO-1617-43SBP
10 t/m 12 juli 2017 INSCHRIJVING GESLOTEN
St. Dominicanenklooster, Stadsdam 1, 6851 HA Huissen
Markus Matthias, Wim Moehn, Theo Pleizier e.a.
Barth-Tagung: Irreguläre Theologie – und die Predigt
Beliefs, ECTS: 2, E-PAO-1617-36B
6, 7, 8 maart 2017
De Glind
Prof. dr. R.H. Reeling Brouwer
Gunning en de donkere diepte van de natuur
Beliefs, ECTS: 2, A-PAO-1617-24B
20 juni, 4 juli 2017 INSCHRIJVING GESLOTEN
Amsterdam
Dr. T.L. Hettema en dr. L Mietus
Verdieping interim: implementatie veranderingsproces
Practices, ECTS: 2, D-PAO-1617-39P
19 en 20 januari 2017 INSCHRIJVING GESLOTEN
Doorn
Drs. Hanna Ploeg en drs. Jodien van Ark
Ich und Du in de actuele context: Martin Buber lezen voor de 21ste eeuw
Beliefs, ECTS: 2, A-PAO-1617-23B
13 , 27 juni 2017 INSCHRIJVING GESLOTEN
Amsterdam
Prof. dr. R.D.N. van Riessen
Vertrouwen, veiligheid en lef
Practices, ECTS: 2, A-PAO-1617-28P
13, 27 juni 2017 INSCHRIJVING GESLOTEN
Amsterdam
Dr. R. Brouwer
Bidden - Mystiek en bevinding
Beliefs, ECTS: 2, A-PAO-1617-08B
12, 19 juni 2017 INSCHRIJVING GESLOTEN
Amsterdam
Prof. dr. R.H. Reeling Brouwer
De Maaltijd van de Heer (Sources)
Sources, ECTS: 2, D-PAO-1617-03S
6, 7 juni 2017 INSCHRIJVING GESLOTEN
Doorn
Dr. L.Th. Witkamp e.a.