Home/Over de PThU/Bibliotheek/Diensten/Datamanagement

Datamanagement

Het zorgvuldig beheren en veilig opslaan van (privacygevoelige) onderzoeksdata zowel tijdens als na afloop van onderzoek is van groot belang. Het College van Bestuur van de PThU heeft daartoe op 9 maart 2017 de notitie Management onderzoeksdata: hoofdlijnen beleid Protestantse Theologische Universiteit vastgesteld. 

Op verzoek van de Commissie Wetenschapsbeoefening van de PThU is de Handreiking Omgaan met persoonsgegevens in wetenschappelijk onderzoek in het kader van datamanagement aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) opgesteld. In het kader van de invoering van de AVG is de handreiking in juni 2018 geactualiseerd. 

De Nederlandse Gedragscode  Wetenschapsbeoefening (nieuwe versie per 1 oktober 2018) schenkt op de pagina's 20-21 aandacht aan beheer van onderzoeksdata.  

DANS (Data Archiving and Networked Services), een instituut van KNAW en NWO, stelt voorbeelden van toestemmingsverklaringen beschikbaar ten behoeve van het archiveren van interviews: Informed consentverklaringen

De PThU kan voor het opslaan en archiveren van onderzoeksdata gebruik maken van de faciliteiten, die de universiteitsbibliotheek van de VU via het Team Research Data Services aanbiedt.

De universiteitsbibliotheek van de Rijksuniversiteit Groningen biedt op de website veel praktische  informatie aan van het Research Data Office.

Algemene informatie over datamanagement is te vinden op de website van het Landelijk Coördinatiepunt Research Datamanagement (LCRDM).