Aanmelden als promovendus

De Graduate School is de derde stap in het promotieprogramma van PThU, na het doorlopen van de Initial Graduate School. In deze stap meld je je aan als promovendus bij de Commissie wetenschapsbeoefening van de PThU.

Wat heb je nodig om je te kunnen aanmelden?

Om je aan te melden, lever je de volgende documenten in bij de Commissie wetenschapsbeoefening:

  1. Je goedgekeurde onderzoeksvoorstel
  2. Je goedgekeurde training- en supervisieplan
  3. Je goedgekeurde data management plan

Hoe gaat het verder?

De Toelatingscommissie adviseert over de toelating tot de Graduate School. Het College van Promoties van de PThU bepaalt of je als promovendus wordt toegelaten.