Praktijkveldentraject (stage)

In de anderhalf jaar van het praktijkveldentraject ben je verbonden aan een kerkelijke gemeente, een zorginstelling of een onderdeel van de krijgsmacht. Op deze stageplekplek voer je observatie- en onderzoeksopdrachten uit en oefen je de verschillende beroepstaken, zoals het voeren van pastorale gesprekken, het opzetten en begeleiden van leerprocessen, het leiden van liturgische vieringen of bijdragen aan een moreel beraad. In dezelfde periode volg je colleges die je voorbereiden op de beroepsuitoefening en werkgroepen waarin je samen reflecteert op de praktijkervaringen.

Cursussen en gesprekken

Een aantal korte cursussen wordt gegeven op 'Nieuw Hydepark' waar je samenwerkt met de PThU studenten van de vestiging Amsterdam. Ook zijn er twee externe trainingen opgenomen in het programma: de exposureweek en de missionair-diaconale training. Deze zijn een bijzonder vormend en verrijkend onderdeel van de opleiding. De begeleiding in het beroepsvoorbereidende traject is intensief en bestaat onder andere uit intervisie- en supervisiegesprekken.

Zes praktijkvelden

Het beroepsvoorbereidend traject bestaat uit zes praktijkvelden:

  • Praktijkveld 1 en 2: Verkennen van het werkveld en het begeleiden van individuele mensen in hun levensvragen
  • Praktijkveld 3 en 4: Leren, inspireren en voorgaan in liturgische vieringen
  • Praktijkveld 5 en 6: Leidinggeven, opbouwen en het ontwikkelen van een eigen visie op het ambt.

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.